סגור

מסים

מחלקת מס ערך מוסף, של משרד הרצוג פוקס נאמן מעניקה ללקוחות המשרד, ידע וניסיון מעמיק  בתחום המע"מ, על כל היבטיו.
בתחום המע"מ מלווה המשרד את לקוחות המשרד, תושבי חוץ, חברות זרות וחברות מהתעשייה המקומית, מוסדות כספיים, יזמים בתחום המקרקעין ואחרים, בעת בנית העסקאות, ובמהלך יישומן. סוגיות מס ערך מוסף יכולות להיות מרכיב משמעותי כשמדובר בעסקאות עם תושבי חוץ, בסוגיות הנוגעות למהות תשלומים, ובהיבטי המיסוי של מלכ"רים ומוסדות כספיים.

המחלקה מלווה את מומחי המשרד בהיבטי המע"מ הקשורים לקרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות  וחברות החזקה. בעסקאות נדל"ן מלווה המחלקה  את המומחים ממחלקת המקרקעין במשרד ומעניקה יעוץ שוטף בכל הקשור להיבטי המע"מ בעסקאות השונות.
בין השאר עוסק צוות המחלקה באופן שוטף בנושאים הבאים:

ניכוי תשומות במע"מ, דיווח על עסקאות, סיווג עסקאות כעסקה חייבת אם לאו.
ליווי הלקוח בעת הגשת השגה על שומה ובערעור לביהמ"ש.
יעוץ למוסדות כספיים ומלכ"רים.
היבטי מע"מ בעסקאות נדל"ן.
שיעור המע"מ במתן שרות לתושבי חוץ.
היבטי המע"מ החלים על חברות בינלאומיות, לרבות חברות בתחום הכלכלה הדיגיטלית.
מע"מ על יבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים.


מאיר לינזן

שותף מנהל

אינטרנט ומסחר אלקטרוני, גיימינג, לקוחות פרטיים, מחירי העברה, מיסוי חברות, מס ערך מוסף (מע"מ), מסים, מסים עקיפים וסחר חוץ, סכסוכי מס – הליכי שומה וליטיגצית מס, קרנות השקעה והון פרטי, תגמול עובדים ובכירים, תכנון מיסוי בינלאומי

איריס וינברגר

שותפה

מס ערך מוסף (מע"מ), מסים, מסים עקיפים וסחר חוץ

טלי עזריאל

שותפה

מס ערך מוסף (מע"מ), מסים

+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא