סגור

טכנולוגיה ורגולציה

צוות הסייבר בהרצוג פוקס ונאמן מלווה חברות וארגונים בכל הנוגע להיבטים הרגולטוריים והאסטרטגיים המורכבים שחלים על מוכנות והגנת הארגון מפני איומי סייבר.
ייעוץ להגנה בפני סיכוני סייבר
הצוות מייעץ לחברות הנדרשות להטמיע נהלים החלים על שמירת מידע ותשתיות מפני סיכוני סייבר (כגון חברות פיננסיות, חברות מסחר אלקטרוני וחברות המספקות שירותים ותשתיות קריטיים) בכל הנוגע להטמעה וליישום הדרישות המשפטיות והטכניות החלות בנושא.

במסגרת זו הצוות מייעץ ללקוחות המשרד בנוגע להטמעת הכללים החלים על שמירת שירותים ותשתיות קריטיים מפני סיכוני סייבר לפי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, החלטות הממשלה הרלוונטיות והנחיות גופי הביטחון;

מייעץ בנוגע לתחולה ותאימות של תקנים ישראליים ובינלאומיים רלוונטיים; מלווה את הבחינה והמיפוי הנדרשים של סיכוני הסייבר הנוגעים לפעילות החברה (מערכות שליטה ובקרה, אחסון המידע, הרשאות גישה, מניעת דלף מידע) לצורך הכנת סקר סיכוני חשיפות סייבר;

מסייע בבניית תכנית מעשית ומדיניות ארגונית להיערכות הנדרשת לצורך מניעת סיכוני סייבר ומתן מענה לאירועי אמת;

מייעץ בנוגע להתאמת הארגון להרחבת הכיסוי הביטוחי של הארגון ושל הדירקטורים לסיכוני סייבר בהתאם לפוליסות מקובלות בתחום; ועוד.
סיוע לחברות המפתחות מוצרים בתחום הסייבר
בנוסף, צוות הסייבר מטפל עבור חברות המפתחות מוצרים ושירותים בתחום הסייבר, בכל הנוגע להסכמים עם צדדים שלישיים; מגבלות בטחוניות ואחרות הנוגעת לייבוא ולייצוא השירותים; סיוע במענקים ממשלתיים; בסוגיות הנוגעות לרשיונות ותוכנה ועוד.


נמרוד קוזלובסקי

שותף

אינטיליגנציה מלאכותית, טכנולוגיה ורגולציה, סייבר

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא