סגור

בנקאות ופיננסים

רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

מובילים את תחום הרגולציה הבנקאית ודיני הבנקאות

מחלקת הבנקאות והמימון במשרד הרצוג פוקס נאמן מובילה במשך שנים רבות את תחום הרגולציה הבנקאית ודיני הבנקאות, ומלווה בנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים ובינלאומיים, ולקוחות המקבלים שירותים בנקאיים ומימון.
למחלקה ניסיון רב וספציפי בעסקאות מימון, ומימון מורכב ומובנה, וכן בנושאים הנוגעים לרגולציה בנקאית, והוראות הפיקוח על הבנקים. בנוסף, למחלקה התמחות ייחודית בעסקאות פיננסיות כגון נגזרים, עסקאות איגוח, עסקאות ריפו והשאלה ועסקאות הנוגעות להלימות ההון הבנקאי.

עסקאות המימון בהן מטפלים במחלקה כוללות מימון פרוייקטים, עסקאות סינדיקציה, מכירת תיקי הלוואות, ועוד. בשנים האחרונות, לאור שינויי הרגולציה, מתמקדת המחלקה גם בנושאי שירותי תשלום ואשראי חוץ בנקאי.

ייעוץ לחברות ומוסדות פיננסיים זרים

לאורך השנים מייעצת מחלקת הבנקאות והמימון לחברות ומוסדות פיננסיים זרים רבים במגעיהם עם בנק ישראל (כולל לצורך קבלת היתרים ורישיונות), הבורסה בתל אביב, הרשות לניירות הערך, רשות שוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון. ועוד.

רגולציה פיננסית

המחלקה אף מלווה גופים פיננסיים בינלאומיים וישראלים בכל הקשור ברישוי וברגולציה פיננסית בישראל, לרבות בתחום שירותי התשלום, אמצעי תשלום מתקדמים וטכנולוגיה פיננסית (FinTech), רישוי נותני שירותים פיננסיים ובתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. צוות המחלקה מעורב בהליכי החקיקה במסגרת הרפורמות באסדרה הפיננסית שיושמו בשנים האחרונות ונמצא בדיאלוג מתמיד מול הרגולטורים וכלל בעלי העניין בשוק.


רגולציה בנקאית ודיני בנקאות חדשות ועדכוני המחלקה

נטלי ג'יקובס

שותפה

בנקאות ופיננסים, מימון חברות, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

נטע דורפמן רביב

שותפה

ביטוח וגופים מוסדיים, בנקאות ופיננסים, מיזוגים ורכישות, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות, רגולציה פיננסית

עירית רוט

שותפה

בנקאות ופיננסים, חדלות פירעון, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות, רגולציה פיננסית

קרן פורטר-גפן

שותפה

בנקאות ופיננסים, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

רועי נחימזון

שותף

בנקאות ופיננסים, חדלות פירעון, מימון חברות, מימון עסקאות נדל"ן, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

אסתי הדר

שותפה

בנקאות ופיננסים, מימון חברות, מימון פרויקטים, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

בן קנטור

שותף

בנקאות ופיננסים, חדלות פירעון, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

יניב גרוסמן

שותף

בנקאות ופיננסים, מימון חברות, מימון עסקאות נדל"ן, משפט מסחרי, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

עדינה רבינוביץ

שותפה

בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

אלן סאקס

יועץ

בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, חדלות פירעון, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

אייל מרקוביץ

עורך דין

בנקאות ופיננסים, מימון חברות, משפט מסחרי, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

איתי בן אליהו

עורך דין

בנקאות ופיננסים, חדלות פירעון, מימון חברות, מימון עסקאות נדל"ן, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

לימור תשובה

עורכת דין

בנקאות ופיננסים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

מתן אמויאל

עורך דין

בנקאות ופיננסים, מימון חברות, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות, שוקי הון וניירות ערך

עדו ליבמן

עורך דין

בנקאות ופיננסים, מימון חברות, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

+ ראה עוד
+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא


* שדה חובה