הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

אמיר שריה

אמיר שריה

יועץ

לאמיר התמחות ייחודית בייצוג תאגידים רב-לאומיים בכל היבטי פעילותם בישראל, על כל המורכבות הכרוכה בניהול עסקאות במדינה ובהתמודדות עם הרגולציה הרלוונטית. כמו כן, הוא מעניק ליווי שוטף ללקוחות מקומיים בתחומים שונים. אמיר מעניק יעוץ כולל למרבית הלקוחות העסקיים של המשרד ביחס לכל פעילותן העסקית והמסחרית בישראל ומחוצה לה. לאמיר התמחות מיוחדת בכל סוגי ההסכמים המסחריים, נושאי רגולציה בתחומי המזון, הפרמצבטיקה, החקלאות, הצרכנות והגנת המידע. אמיר גם עוסק בייעוץ לתאגידים ומפעלים בתחום הקיבוצי ומתמחה אף בדיני אגודות שיתופיות. העבודה של אמיר כוללת, בין היתר: פיקוח על הכנתם של הסכמים מסחריים וניהול משא ומתן בגינם, כגון: הסכמי רישיונות, הסכמי הפצה, הסכמי סוכנות, הסכמי בעלי מניות והסכמי מכירה ורכישה; ייצוג לקוחות עסקיים במשא ומתן מול תאגידים בנקאיים ומלווים מסחריים אחרים לעניין הענקת מימון, וכן ייצוג גופים פיננסים בהעמדת הלוואות ובנושאי בטוחות. ייצוג לקוחות עסקיים במיזמים משותפים, בעסקאות רכישת ומכירת נכסים או מניות, וכן במיזוגים ורכישות; ייצוג גופים כגון: בתי חולים וקופות חולים בענייני רגולציה ופעילות מסחרית וכן ייצוג חברות ממגזרי הפרמצבטיקה, המזון, החקלאות ומוצרי הבריאות, הן ישראליות והן רב-לאומיות בפעילותן בישראל ובקשריהן עם משרדי הממשלה השונים; ייעוץ בנושא רגולציה בתחומי הצרכנות, הפרטיות והגנת המידע ייעוץ וליווי שוטף של תאגידים קיבוציים (ארגוני קניות, מפעלים ומיזמים משותפים), לרבות לעניין דיני אגודות שיתופיות;

פרטי קשר

טלפון: 03 692 7424 פקס: 03 696 6464 seraya@herzoglaw.co.il V-card
אמיר שריה
  • השתתפות בתוכנית החניכים הזרים של המשרד בניו יורק של חברת White and Case (1995-1996).

  • אסיסטנט הוראה בדיני קניין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב (1992-1994).

  • ישראל, 1992
  • אוניברסיטת תל אביב, LL.B, בהצטיינות
חפשו לפי +