מרכז מדיה

שביתה פראית בנמל | הרצוג פוקס נאמן מייצג את נמל אשדוד

21 מאי 2018

בעקבות שביתה מלאה פראית ובלתי חוקית בנמל אשדוד שפרצה ביום 9 במאי 2018, הגישה מחלקת דיני עבודה במשרדנו בקשה לצו מניעה כנגד השביתה. בית הדין הארצי לעבודה נענה לבקשה והוציא צו מניעה להחזרת העבודה לסדרה.

משלא חזרה העבודה לסידרה ועוד באותו הלילה הוגשה בקשה לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט – בית הדין הארצי נענה לבקשה עוד באותו הלילה והוציא החלטה כי על נציגות העובדים להתייצב למחרת בבוקר לדיון בבקשה.

למרות זאת מלבד נציג ההסתדרות כל יו"ר 5 הועדים שזומנו לדיון לא התייצבו לדיון, ואף לא הגיבו לפניות ההסתדרות לחזור לעבודה.

בנסיבות אלה ביקשה חברת נמל אשדוד להוציא צווי הבאה תחילה כנגד ראשי הועד – בקשה חריגה כשלעצמה, שאף היא התקבלה בדיון ביום 10 במאי 2018.

למחרת הרחיבה החברה את בקשתה להוסיף אף את כל חברי 5 הועדים לבקשה לביזיון ולצווי הבאה – בקשה שאף היא נענתה בדיון ביום 11 במאי 2018 (שהתקיים ביום שישי).

בסופו של יום בית הדין הארצי אף השית על כל אחד מראשי הוועדים באופן אישי "קנס על תנאי" אשר יכנס לתוקפו אם יוכח שמי מראשי הוועדים הפר את הצו.

חפשו לפי +