הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

Start Up – Arnona Down

מרכז מדיה

Start Up – Arnona Down

22 פברואר 2023

לקוחות יקרים,

כלקוחות משרדנו, נשמח לייעץ לכם בכל הקשור לבדיקת חשבונות הארנונה השנתיים, על מנת לבחון אפשרויות להפחתתם במסגרת החוק, שכן בחינה זו עשויה להביא לחברות תוכנה כמותכם להפחתה משמעותית של שומת הארנונה השנתית שהתקבלה אצלכם.

לצורך הדוגמא, בהתאם לצו הארנונה של עיריית תל אביב לשנת 2023, בעוד שתעריף הארנונה השיורי ל"נכסים שאינם משמשים למגורים" עומד על 409.37 ₪ באזור 1, הרי שתעריף הארנונה ל- "בתי תוכנה" עומד על 178.85 ₪ למ"ר בלבד, קרי הפרש של כ- 230 ₪ למ"ר (!) בשנה. נמצא, אפוא, כי שינוי סיווג הנכס לצרכי ארנונה של חברות תוכנה כמותכם עשוי להביא לחיסכון ניכר בכל שנה.

נעיר, בהקשר זה, כי פרק הזמן העומד להשיג על חשבונות הארנונה השנתיים מוגבל על פי החוק (90 יום מקבלת חשבון הארנונה).

כתמיד, נשמח להמשיך לייעץ בנושאים אלו ואחרים.

מחלקת מיסוי מוניציפאלי ותכנון ובנייה,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +