מרכז מדיה

עדכון לקוחות מיוחד | מחלקת טכנולוגיה ורגולציה #40

26 אפריל 2017

בעוד שנה תכנס לתוקפה הרפורמה בדיני הגנת הפרטיות האירופאיים. החקיקה החדשה תרחיב את תחולת דיני הפרטיות האירופאיים באופן משמעותי גם על חברות שאינן אירופאיות אך מטפלות במידע של פרטים אירופאיים, היא כוללת כלי אכיפה חדשים ומשמעותיים, ודורשת הטמעת שינויים משמעותיים בכל הנוגע לטיפול במידע הפרטי. ראו כאן פירוט של עיקרי השינויים הצפויים מכוח הרפורמה.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +