מרכז מדיה

תשקיף הגשמה | הרצוג פוקס נאמן ליווה את קרן הגשמה בתשקיף הנפקה לציבור

4 יוני 2017

הרצוג פוקס נאמן ליווה את קרן הגשמה בתשקיף הנפקה לציבור, לפיו יגוייסו 8.7 מיליון דולר להשקעה בקומפלקס נדל"ן למגורים מסוג multifamily בקונטיקט, ארה"ב. תשקיף זה הינו השלישי שמפרסמת הגשמה במתווה "תשקיף הסדרות" הייחודי, עליו סוכם עם רשות ניירות ערך (בליווי משרדנו). מתווה זה מאפשר לקרנות השקעה בנדל"ן גיוס מהציבור, תוך פרק זמן קצר.

את קרן הגשמה ליוו עו"ד אילנית לנדסמן-יוגב, שותפה ומנהלת תחום שוק ההון וניירות ערך, עו"ד אפרת צור, שותפה ועו"ד מורן שוהם.

להתייעצות עם עורכי הדין לניירות ערך שלנו

חפשו לפי +