מרכז מדיה

הרצוג פוקס נאמן ייצג את Indorama Ventures PCL ברכישת השליטה באבגול תעשיות 1953 בע"מ

14 אוגוסט 2018

הרצוג פוקס נאמן ייצג את Indorama Ventures PCL, חברה הנסחרת בתאילנד, ברכישת השליטה באבגול תעשיות 1953 בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה ואגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. המוכרים בעסקה היו H.F.H International B.V., חברה נשלטת על ידי Ethemba Capital Limited, ולאומי פרטנרס בע"מ, הנשלטת על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ. התמורה הכוללת עבור העסקה הייתה כ-300 מיליון דולר.

את העסקה, אשר כללה מספר סוגיות משפטיות מורכבות, הובילו עורכי הדין אהוד סול, ניר דאש, איתי לביא ומיכל גלדשטין ממחלקת חברות וניירות ערך.

חפשו לפי +