מרכז מדיה

חברת Adler Real Estate AG השלימה רכישת גרעין שליטה בחברת בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

2 אפריל 2018

אדלר, חברת נדל"ן גרמנית ציבורית, השלימה היום, ה-2.4.2018, רכישה של גרעין שליטה בחברת בראק קפיטל פרופרטיז אן וי, חברה הולנדית אשר מניותיה ואגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. העסקה כללה רכישה של גרעין שליטה מבעל השליטה הקיים – Redzone Empire Holding Limited, חברה הנשלטת על-ידי מר טדי שגיא, והצעת רכש מיוחדת לרכישת מניות נוספת של בראק. התמורה הכוללת בעסקה הינה כ- 2.5 מיליון ₪.

העסקה כללה מספר היבטים משפטיים מורכבים ומספר תנאים מתלים, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים בגרמניה. את אדלר ייצגו בעסקה עורכי הדין אלן סאקס, ניר דש, אסף נחום וקרן נכטיגל מהרצוג פוקס נאמן.

חפשו לפי +