מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מחלקת דיני עבודה | סיכום שנת 2016 במשפט העבודה ומגמות לקראת שנת 2017

1 מרץ 2017

במהלך השנה עדכנו אתכם באופן שוטף, בשינויים המרכזיים שחלו בחקיקה, וכן בפסקי דין חשובים שניתנו על ידי בתי הדין לעבודה. עם תחילת שנת 2017 בחרנו להביא בפניכם סקירה תמציתית, באשר לחידושים המשמעותיים והמרכזיים שראינו בחקיקה ובפסיקה בשנת 2016 ואשר אנו צופים את המשכם גם בשנת 2017.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +