הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | הבורסה משיקה: רישום למסחר של קרן חוץ נסחרת (ETF)

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הבורסה משיקה: רישום למסחר של קרן חוץ נסחרת (ETF)

17 ינואר 2019

אנו שמחים לבשר כי בקרוב ניתן יהיה לרשום למסחר בבורסה בתל אביב יחידות של קרנות גלובליות נסחרות (ETF). הרישום למסחר של קרן החוץ הינו רישום כפול. היינו, הוא מתבסס על כך שיחידות הקרן רשומות למסחר בבורסות "מאושרות" מחוץ לישראל.

נזכיר כי תיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 והתקנות שהותקנו מכוחו, הסדירו את אופן הצעתן של יחידות של קרנות חוץ בישראל. בהתאם להוראות הדין, מנהל קרן חוץ פטור מחובת פרסום תשקיף בעת הצעת יחידות לציבור בישראל. יחד עם זאת, חלה עליו חובה לפרסם פרטים מסוימים מהתשקיף בעברית לציבור בישראל ולמנות נציג שיהווה איש קשר מקומי. הנציג יכול להיות עובד (דובר עברית) של מנהל קרן החוץ; מנהל קרן מקומי או בעל רישיון מכח חוק הייעוץ.

התיקון המוצע מהווה הזדמנות עסקית נדירה למנהלי קרנות חוץ ולנציגים מקומיים.

משרדנו ליווה את תהליך ניסוח התיקון המוצע באופן צמוד ומייצג גופים בינלאומיים הבוחנים את האופציה החדשה שנוצרה מול הבורסה.

אנחנו מזמינים את לקוחותינו לשוחח עמנו על עיקרי התיקון ולקבל הבהרות וייעוץ לגבי אפשרות הרישום למסחר בישראל בהתאם לתיקון המוצע. הערות לטיוטת התיקון ניתן להעביר לבורסה עד ליום 3 בפברואר 2019.

לטיוטה להערות הציבור לחצו כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

חפשו לפי +