הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | עמדות חייבות בדיווח מעודכן

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עמדות חייבות בדיווח מעודכן

5 מרץ 2017

רשות המיסים פרסמה את רשימות העמדות החייבות בדיווח במס הכנסה במע"מ ובמיסי יבוא. בשונה ממס הכנסה, לגביו יש לדווח במסגרת הדו"ח השנתי, במע"מ ובמיסי יבוא (מכס, מס קניה ומע"מ ביבוא) יש לדווח כאמור, בדו"ח מיוחד שהועלה לאתר רשות המיסים, ולהגישו באופן מקוון בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה ננקטה העמדה. יצוין, כי ביום 30.1.2017 הודיעה רשות המיסים כי היא דוחה את מועד הגשת הדיווח מיום 1.3.2017 ליום 1.7.2017 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה , לפי המוקדם מביניהם.
לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +