עדכון לקוחות | הגשת דו"ח מיוחד במקרה שעוסק או יבואן נוקט עמדה המנוגדת לעמדות החייבות בדיווח במע"מ ובמיסי יבוא

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הגשת דו"ח מיוחד במקרה שעוסק או יבואן נוקט עמדה המנוגדת לעמדות החייבות בדיווח במע"מ ובמיסי יבוא

11 יולי 2017

בהמשך לעדכון הלקוחות מיום 5.3.2017, בעניין הגשת דו"ח מיוחד במקרה שעוסק או יבואן נוקט עמדה המנוגדת לעמדות החייבות בדיווח במע"מ ובמיסי יבוא, שפרסמה רשות המיסים. הרינו לעדכן, כי רשות המיסים האריכה פעם נוספת את המועד להגשת הדיווחים על עמדות החייבות בדיווח במע"מ ובמכס עד ליום 1.10.17, י"א תשרי תשע"ח או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם. מצ"ב הקישור: https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_280617_1.aspx

פירוט העמדות החייבות בדיווח והסבר בעניין, תוכלו למצוא בעדכון הלקוחות מיום 5.3.2017 .

לעדכון המלא >> לחצו כאן

נשמח להעניק יעוץ משפטי ככל שיש חשש כי אכן ננקטה ו/או ננקטת עמדה חייבת בדיווח, ובכלל בכל סוגיה או הבהרה הנדרשת לצורך הגשת הדיווח, ולעמוד לרשותכם לכל שאלה.

חפשו לפי +