הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | מיסים | חדשות במכס

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מיסים | חדשות במכס

12 אוגוסט 2019

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו לעדכנכם בעניינים להלן:

א. פרסום עדכון הוראת מנכ"ל 2.7  – חלוקת מכסות בפטור ממכס או במכס

נעדכנכם כי משרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות הציבור עדכון להוראת מנכ"ל 2.7 שעניינה: חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת.

כרקע נבהיר כי מדינת ישראל חתומה על הסכמי סחר עם ארה"ב, מדינות האיחוד האירופאי, מקסיקו, ירדן, קנדה, תורכיה, ארגון הסחר העולמי – ה-WTO וכן מדינות מרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי). במסגרת הסכמים אלו נקבעות מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת. בנוסף ממשלת ישראל מאפשרת חלוקת מכסות וולונטריות מעת לעת כדי לקדם מדיניות שעל סדר היום.

המכסות מחולקות על ידי משרד הכלכלה והתעשייה. הוראת מנכ"ל 2.7 באה להסדיר את אופן עבודת וועדת המכסות ואת אופן הגשת הבקשות להקצאת רישיון לייבוא בפטור ממכס או במכס מופחת, עיקרי עקרונות הקצאת המכסות והליכי הנפקת רישיונות היבוא לאלו שהוקצתה להם מכסה.

לנוסח התיקון להוראת מנכ"ל 2.7, לחצו כאן>>

הערות ביחס לתיקון ניתן לשלוח עד ליום 14.08.2019 לכתובת המייל: weinbergeri@herzoglaw.co.il

ב. פרסום צו תעריף המכס המחיל את שדרוג הסכם הסחר עם קנדה שיכנס לתוקף ביום 01.09.2019 
נעדכנכם כי בחודש ספטמבר הקרוב עתיד להיכנס לתוקף שדרוג הסכם הסחר בין מדינת ישראל לממשלת קנדה.

העדכון האמור מיישם את הפרוטוקול המתקן של הסכם הסחר בין מדינת ישראל לממשלת קנדה שנחתם ביום 28.05.2018, המשדרג את הסכם הסחר הקיים. הפרוטוקול המתקן אושרר ע"י הממשלה ביום 20.12.2018.

במסגרת הפרוטוקול נוספות הטבות מכס מעבר לאלו הקיימות בהסכם, והוא אינו מבטל או מצמצם הטבות מכס קיימות.

השינויים העיקריים במסגרת השדרוג האמור עניינם בהרחבת ההטבות למוצרי חקלאות ומזון ליצוא הישראלי וכן בפישוט כללי המקור בהסכם.

בהסכם קבוע מנגנון כניסה לתוקף והמדינות סיכמו כי ההליכים יסתיימו וההסכם ייכנס לתוקף בתאריך 01.09.2019.

לנוחיותכם, מצורפים למטה הקישורים הבאים, הכוללים את קובץ מק"ח 1894, רקע אודות הסכם הסחר באתר משרד הכלכלה והתעשייה, וכן תקציר שדרוג הסכם הסחר.

לקובץ המק"ח 1894 שפורסם ביום 5.8.19, לחצו כאן>>

לרקע אודות הסכם הסחר באתר משרד הכלכלה והתעשייה, לחצו כאן>>

לתקציר שדרוג הסכם הסחר עם קנדה, לחצו כאן>>

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש.

מחלקת דיני מיסים

חפשו לפי +