מרכז מדיה

עדכון לקוחות | ביטול חובת הגשת דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים

3 אפריל 2017

ביום 30 במרץ, 2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), אשר במסגרתו אומצה הקלה המאפשרת לתאגיד קטן, שהציבור לא מחזיק אג"ח שהונפקו על ידיו, להגיש דוחות חצי שנתיים חלף החובה להגיש דוחות רבעוניים. הקלה זו מתווספת לסל ההקלות שאושרו עד כה לתאגידים קטנים.
לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 
חפשו לפי +