מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון | נובמבר 2017

15 נובמבר 2017

בימים  5 עד 13 בנובמבר 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ריכוז עדכוני רגולציה לחודש נובמבר 2017. בנוסף, ביום 30 באוקטובר 2017, פרסם משרד הבריאות טיוטת תיקון לצו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד).

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +