מרכז מדיה

עדכון לקוחות | נהלי חלוקה רעיונית חדשים – על חברות לשקול את המשך פעולתן בטרם סוף השנה

23 נובמבר 2017

פקודת מס הכנסה חדשה פרק 3(i1), נחקקה ב-29 דצמבר 2016 ונכנסה לתוקף ב-1 לינואר 2017, קובעת שהלוואה מחברה ישראלית אשר מוענקת ל-10% או יותר מבעלי המניות או צדדים קשורים עלולה להיחשב כמשותפת בין בעלי המניות הללו.

חלוקה הרעיונית זו מתרחשת בסוף השנה שלאחר מהשנה בה ההלוואה הוארכה.  החלוקה הרעיונית נחשבת כדיבידנד בגובה הרווחים הראויים לחלוקה של החברה כפי שנקבע על פי דיני החברות בישראל, בעוד שסכום העודף של חלוקה הרעיונית על רווחים הניתנים לחלוקה המדוברים נחשבת במקרים מסוימים כתעסוקה או הכנסה עסקית.

לעדכון המלא – לחץ כאן.

חפשו לפי +