הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תכנית ניסויית לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תכנית ניסויית לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל

29 מרץ 2018

ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי לאחרונה פורסם נוהל חדש הקובע הסדרים מטיבים לצורך הסדרת העסקתם של מומחים זרים בחברות ההייטק והסייבר.

ההסדרים המטיבים, שאותם נפרט בהמשך, חלים על חברות אשר יוכרו כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי על-ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

רשות החדשנות פרסמה נוהל ייעודי לצורך הכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +