מרכז מדיה

עדכון לקוחות | בנקאות ומימון | ינואר 2019

3 פברואר 2019

ביום 15 בנובמבר, 2018 נשלחה לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת טיוטת חוק איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון), התשע"ט-2018 ("הצו") בנוגע להחלת הוראות הצו גם על נותני שירות בנכס פיננסי, באופן אשר ירחיב משמעותית את תחולתו.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

מחלקת בנקאות ומימון

חפשו לפי +