תובענה ייצוגית במיסים עקיפים – המדינה נותרה חשופה והעוסקים במילכוד | טור דעה עו"ד איריס וינברגר

מרכז מדיה

תובענה ייצוגית במיסים עקיפים – המדינה נותרה חשופה והעוסקים במילכוד | טור דעה עו"ד איריס וינברגר

30 אוקטובר 2017

"בימים אלה מפרסמת רשות המיסים טיוטת עמדות חייבות בדיווח, בין היתר גם במיסים עקיפים (מע"מ ומכס) המהוות פרשנות של רשות המיסים לחוק. עוסק אשר ינהג בניגוד לעמדות אלה, חייב לדווח על כך לרשות, ומן הסתם להזמין לעצמו "ביקור" של מבקרי המס. מאידך, אם חושב הוא שעמדת הרשות איננה נכונה, אך אין הוא מעוניין בביקורת, והיות ומדובר לדוגמה במס ערך מוסף, יכול הוא לגבות את המע"מ מהלקוח, הצרכן הסופי ולשלמו לרשות. לכאורה, עוסק ישר המציית לחוק, אם יעשה זאת, יפעל בהתאם לציפיית רשות המיסים ממנו. אלא, שלאחרונה ניתן פסק דין של ביהמ"ש העליון לפיו העוסק הזה חשוף לתובענה ייצוגית. לא זו אף זו, בתובענה כאמור יכול הוא למצוא עצמו זכאי אך לשיפוי חלקי מאת המדינה, ואם ייהנה משיפוי מלא, הרי בכך , אנו גוזרים דין שונה למדינה, וחשיפה לתקציב המדינה, בין המיסים העקיפים, בהם הצרכן תובע את העוסק, למיסים הישירים, בהם תמיד המדינה היא הנתבעת, וספק אם זו הייתה כוונת המחוקק.".

לקריאת טור הדעה המלא – לחצו כאן

חפשו לפי +