הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

שינוי בשיעורי מס הרכישה על דירת מגורים שניה

מרכז מדיה

שינוי בשיעורי מס הרכישה על דירת מגורים שניה

29 יולי 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,
כפי הידוע,  בתקופה שבין 24 ביוני 2015 ועד 31 בדצמבר 2020 ("הוראת השעה") נקבע כי שיעורי מס הרכישה בישראל יועלו כדי להקטין את התמריץ לרכוש דירות השקעה בישראל. לפיכך, על דירת מגורים שניה (דירת השקעה) יוטל מס רכישה של 8% על סכום שווי רכישה של עד כ- 5.2 מילון ₪ , ושיעור מס של 10% על דירות מגורים כאשר סכום שווי הרכישה גבוה מכך.

ביום 28.7.2020 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את ביטול הוראת השעה האמורה. לפיכך שיעורי מס רכישה צפויים לחזור לשיעורים המפורטים למטה (ייתכנו עדכוני סכומים), כפי שהיו בטרם חקיקת הוראת השעה.

מדובר בתיקון חקיקה ראשית, לפיכך ביטול הוראת השעה כפוף עדין להשלמת הליכי החקיקה בכנסת.

להלן שיעורי מס הרכישה הצפויים לדירת מגורים שניה לאחר ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת:

(ג1ג) (1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) או לאחריו, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

"(א)     על חלק השווי שעד 1,162,120 שקלים חדשים – 5%;

(ב)     על חלק השווי העולה על 1,162,120 שקלים חדשים ועד 3,486,350 שקלים חדשים – 6%;

(ג)      על חלק השווי העולה על 3,486,350 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 7%;

(ד)     על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 – 8%;

(ה)     על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%."

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה

מחלקת מיסים
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +