מרכז מדיה

רפורמת מיסוי הממיסים ושמני הסיכה

18 נובמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך לעדכון הלקוחות שפורסם על ידינו ביום 14.9.21 (לקריאת העדכון המלא >> לחצו כאן) , בנוגע לרפורמת הממסים, נבקש להזכיר כי תאריך התחולה המצוין בצווים הוא 1.12.21. בהתאם לכך, ב- 23.11.2021 הצווים צפויים לעלות לדיון בפני וועדת הכספים של הכנסת. יצוין כי במסגרת הרפורמה יוטל מס על מלאי של "סוחרים" אשר יהיה ברשותם ממסים ושמנים שסכום המס עליהם עולה על 10,000 ₪.

לקריאת הודעת רשות המסים בעניין "היטל המלאי" >> לחצו כאן

כמו כן נעדכן כי ביום 8.11.21 רשות המסים פרסמה את "נוהל בלו ומס קניה על שמן סיכה ותחליף דלק". מטרת הנוהל המוגדרת היא "קביעת הכללים לייצור ויבוא שמן סיכה ותחליף דלק; מתן פטור מבלו ומס קניה למפעלים ולמשתמשים הזכאים לכך".

לקריאת הנוהל >> לחצו כאן

יישום הנוהל על שוק צרכני, יבואני ויצרני הממסים ושמני הסיכה ומפעלי המחזור הוא מורכב מאוד. המורכבות נובעת בין השאר מכך שעל תחליפי דלק מיובאים יחול משטר לפי חוק מס קניה ואילו על ייצור מקומי יחול משטר לפי חוק הבלו. להלן יפורטו עיקרי ההוראות של הנוהל לגבי כל אחד מהסקטורים שהרפורמה תחול עליהם. במסגרת זו תודגשנה חלק מן המורכבויות הנוגעת לסקטורים מסוימים

 

יצרני תחליפי דלק

יצרני שמנים וממסים יהיו חייבים ברישיון יצרן דלק, תשלום אגרת רישיון, הפקדת ערובות ועמידה בתנאים נוספים שייקבעו על ידי רשות המסים. כמו כן, מפעלים אלו ידרשו לדיווח שוטף על מכירות של תחליפי דלק בפטור ותשלום המסים באופן שוטף לגבי מכירות שאינם בפטור. יצרני תחליפי הדלק יידרשו לסווג את כלל מוצריהם לפי "פרט מכס". מכירת תחליפי דלק דרך משווקים ולא ישירות למפעלי הפטור אינה מוסדרת בנוהל ואנו צופים קושי בעניין זה.

מורכבות מיוחדת קיימת לגבי מפעלים אשר ייבאו בעצמם או ירכשו תחליפי דלק מיובאים וייבצעו בהם תהליכי ייצור. על אלו יחולו במקביל גם חוק מס קניה וגם חוק הבלו. בהתאם, מפעלים אלו יהיו חייבים בנוסף לרישיון יצרן דלק גם בתעודת עוסק רשום לפי חוק מס קניה לשם יבוא תחליפי הדלק בפטור ממס קניה וזאת על מנת שלא יחובו בכפל מס.

כמו כן, חלק מהמפעלים מתעתדים במקביל לפעילות הייצור, לרכוש ולייבא תחליפי דלק לצורך מסחר בהם. יש להסדיר פעילות זו מול רשות המסים.

לבסוף, קיימים יצרני תחליפי דלק שבמקביל לפעילות של ייצור תחליפי הדלק ובמקביל לפעילות של מסחר בתחליפי דלק מיובאים גם משתמשים בעצמם בתחליפי דלק למטרות הפטור. במפעלים אלו קיימת מורכבת מיוחדת משום שעל אלו יחולו במקביל משטר של פטור ממס, משטר של יצרן דלק לפי חוק הבלו ומשטר של מס קניה לגבי תחליפי הדלק המיובאים.

 

מפעלי הפטור:

אלו ידרשו מראש להגדיר מיהו ספק "תחליפי הדלק" שלהם. ידרשו להגדיר מהו השימוש הפטור שלהם ולהפריד בינו לבין שימוש חייב. ידרשו לספק "עץ מוצר" לגבי כל אחד מהמוצרים המיוצרים על ידם תוך ציון כמות תחליף הדלק הכלולה בכל יחידת מוצר. ידרשו להפקדת ערבויות ולהגשת דו"ח רבעוני מפורט במיוחד על השימוש בתחליף הדלק הפטור ועוד.

בנוסף יצוין, כי מפעלי הפטור יוכלו לרכוש דלק פטור בשלושה מסלולים.

  • "פטור מותנה" ביבוא עצמי של תחליף דלק;
  • רכישה מיבואן בעל תעודת עוסק רשום;
  • רכישה מיצרן ישראלי. לפי הנוהל,

על תחליפי הדלק להישמר בנפרד ויש לנהל לכל מסלול, תיעוד ודיווח נפרד.

מורכבות מיוחדת קיימת ביחס למפעלים אשר אינם שומרים על הפרדה בין פסולת תחליפי הדלק אשר נרכשו בפטור ובין פסולת התחליפים שנרכשו תוך תשלום בלו.

 

יבואני תחליפי דלק למסחר:

אלו ידרשו לקבל "תעודת עוסק רשום" לצורך המסחר בתחליפי הדלק החייבים במס ללא תשלום מס ביבוא. יבואנים אלו יהיו רשאים למכור למפעלי פטור בפטור ממס וללקוחות רגילים בתשלום מס. בעלי התעודות ידרשו להפקדת ערובות ולמשטר של דיווח לפי חוק מס קניה. הנוהל אינו מסדיר את נושא "מכירת תחליפי הדלק באמצעות משווקים" ולא בצורה ישירה למפעל הפטור ואנו צופים שיהיה קושי בעניין זה.

 

מפעלי המחזור ומפעלי הסילוק

מפעלי המחזור ידרשו לרישיון יצרן דלק, תשלום אגרת רישיון, הפקדת ערובות ועמידה בתנאים נוספים שייקבעו על ידי רשות המסים. כמו כן, מפעלים אלו ידרשו לדיווח שוטף על מכירות של תחליפי דלק בפטור ותשלום המסים באופן שוטף לגבי מכירות שאינם בפטור.

מפעלי המחזור יידרשו ליטול באופן שוטף אנליזות של הממס המשומש שייקלט על ידם. כמו כן, אלו יידרשו להנפיק לצרכני הממסים שימסרו להם את התחליפים המשומשים למחזור, תעודה המעידה על החומר הנקלט ועל כמותו כאסמכתה בשבילם לצורך "סגירת מעגל" הפטור שלהם.

הנוהל אינו מסדיר את נושא מפעלי הסילוק. להבנתנו מפעלים אלו יידרשו ליטול באופן שוטף אנליזות של הממס המשומש שייקלט על ידם. כמו כן, אלו יידרשו להנפיק לצרכני הממסים שימסרו להם את התחליפים המשומשים למחזור, תעודה המעידה על החומר הנקלט ועל כמותו כאסמכתה בשבילם לצורך "סגירת מעגל" הפטור שלהם.

מורכבות מיוחדת קיימת בתחום הממסים הממוחזרים או הממסים המסולקים לגבי קליטת תערובת של ממסים משומשים ממקורות שונים.

 

לאור המורכבות הרבה הקיימת ושחלקה תוארה לעיל ועל מנת שתהיו ערוכים מבעוד מועד להפעלתה של הרפורמה, אנו ממליצים להידבר עם רשות המסים ולהציג בפניה את המורכבות של מפעלכם על מנת שתצליחו להגיע למתווה מוסכם מראש על אופן הפעילות.

אנו מאמינים כי היערכות מראש עשויה למנוע תקלות בעתיד וחיובי מס בלתי צפויים. נשמח מאוד לסייע וללוות אתכם בתהליך מול רשות המסים.

בברכה

הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | יו"ר המשרד
ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 

איריס וינברגר | שותפה
מחלקת מיסים
weinbergeri@herzoglaw.co.il

 

מוטי פוגל | עו"ד
מחלקת מיסים
fogelm@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +