מרכז מדיה

פסק דין חדש המכיר בהנחה מותנית בערך לצרכי מכס

11 יוני 2020

ביום 8.6.2020 התפרסם פסק דין בעניין דלק מוטורס בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ) (ת"א 46491-01-16). במסגרתו נדונה השאלה של קביעת ערך טובין ביבוא, שעה שקיימת הנחה במחיר הטובין בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. פסק הדין ניתן ביום 4.6.2020 בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו על ידי כבוד השופט שמואל בורנשטין.

בית המשפט, קיבל את התביעה של דלק מוטורס בע"מ וביטל את דרישת הגרעון של רשות המיסים, וקבע כי יש להכיר בהנחות שקיבלה דלק מוטורס בע"מ מהספק, שהיו מותנות בעמידתה ביעדי מכירה עתידיים. בית המשפט קבע, כי יש להעדיף את האפשרות המניחה כי ההנחה במחיר לא תוחזר לידי הספק שכן היבואן יעמוד ביעדי המכירה, ואם לא יעמוד בהם – ההנחה תוחזר באמצעות תוספת למחיר המשלוח הבא שעליו ישולם מלוא המס, ואם תוחזר בדרך אחרת, היבואן יצהיר על כך לרשות המיסים וישלם את תוספת המס.

תוצאתה של אפשרות זו היא תשלום מס לפי המחיר ששולם בפועל (משמע, כשההנחה כלולה). אפשרות זו עולה בקנה אחד עם הרעיון המרכזי העומד מאחורי שינוי שיטת הערכת הטובין בפקודת המכס בעקבות הסכם גאט"ט כאשר "נקודת המוצא היא מחיר העסקה בפועל של הטובין המוערכים, ורק כשאין אפשרות לקבוע מחיר זה, מאמצים שיטות חלופיות".

פסק דין הוא המשך למגמת בתי המשפט להכיר בהנחות וכי מיסי היבוא יוטלו על המחיר המשולם בפועל על ידי היבואן.

נשמח לייעץ, בעניין הנחות שניתנו או לגבי העתיד, והשלכות פסק הדין על הערך לצרכי מכס.

לעדכון המלא >> לחצו כאן

לפסק דין המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.
בברכת בריאות איתנה,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +