הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פורסם תזכיר חוק לקראת תקציב 2023-2024 – נישומים יצטרכו לשלם 30% מהמס השנוי במחלוקת עם הגשת ערעורי מס לבית המשפט

מרכז מדיה

פורסם תזכיר חוק לקראת תקציב 2023-2024 – נישומים יצטרכו לשלם 30% מהמס השנוי במחלוקת עם הגשת ערעורי מס לבית המשפט

19 פברואר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

במסגרת הליכי חקיקת תקציב המדינה לשנים 2024-2023, פורסם ביום 16.2.2023 תזכיר חוק, לפיו מוצע כי ישולם 30% מהמס השנוי במחלוקת בעת הגשת ערעור מס לבית המשפט ("התזכיר"). הצעת חוק דומה, שבסופו של דבר לא התקבלה, הועלתה במסגרת הליכי חקיקת תקציב המדינה לשנים 2022-2021.

בתזכיר מוצע כי הגשת ערעור מס בבהמ"ש כנגד שומה סופית שניתנה ע"י רשות המסים בישראל ("הרשות") בענייני מס הכנסה, מע"מ או מיסוי מקרקעין, לא תדחה את חובתו של הנישום לשלם את המס השנוי במחלוקת, אם: (1) מחזור העסקאות של הנישום הוא לפחות 30 מיליון ₪ באחת משנות המס בשומה הסופית, או (2) אם סכום המס במחלוקת לפי השומה הסופית הוא לפחות 30 מיליון ₪. במקרים אלו, הנישום יידרש לשלם 30% מהמס השנוי במחלוקת עם הגשת הערעור, בהתאם לשומה הסופית שכנגדה מוגש הערעור.

בהתאם לתזכיר, "שומה סופית" היא החלטה של רשות המסים בהשגה שהגיש הנישום (שלב ב'). התזכיר קובע כי יחול על ערעורים על שומות סופיות שיוצאו לאחר חקיקת חוק התקציב לשנים 2023-2024.

מדובר בשינוי דרמטי בכללים הנוכחיים. כיום, לאחר שהרשות מוציאה שומה סופית בענייני מס הכנסה, מע"מ או מיסוי מקרקעין, הנישום רשאי להגיש ערעור על השומה בבית המשפט המחוזי, מבלי לשלם את סכום המס השנוי במחלוקת (שממשיך לצבור 4% ריבית והפרשי הצמדה). במידת הצורך, בית המשפט המחוזי רשאי לדרוש מהנישום לספק ערבויות לתשלום המס שבמחלוקת. כמו כן, הנישום נדרש לשלם את סכום המס שבמחלוקת עם מתן פסק הדין בערעור, גם אם הוא מערער לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

בתזכיר נקבע כי מטרות השינוי המוצע הן צמצום הגשת ערעורי סרק, המעכבים את תשלומי המסים לרשות, וכן הגדלת סכומי המס שנגבים בפועל. לפי התזכיר, בשנת 2019, סכום המס השנוי במחלוקת שטרם נגבה ואשר עומד לדיון במסגרת ערעורי מס הכנסה בבתי המשפט עמד על סך של 20 מיליארד שקל, ובמסגרת ערעורי מע"מ על סך של 628 מיליון שקל.

נציין, כי לאור הפגיעה הטמונה בהצעת החוק בזכות הפניה לערכאות, פורום מסים של לשכת עורכי הדין, בראשות משותפת של יו"ר המשרד (הרצוג פוקס נאמן), עו"ד מאיר לינזן, מתנגד להצעת החוק.

לרשותכם לינק לתזכיר החוק. התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 4.3.2023.

חפשו לפי +