הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עמדה חדשה חייבת בדיווח – מיסי יבוא

מרכז מדיה

עמדה חדשה חייבת בדיווח – מיסי יבוא

6 ינואר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

רשות המיסים פרסמה את רשימות העמדות החייבות בדיווח לשנת 2020. בשונה ממס הכנסה, לגביו יש לדווח במסגרת הדו"ח השנתי, במע"מ, בלו ובמיסי יבוא (מכס, מס קניה ומע"מ ביבוא) יש לדווח כאמור, בדו"ח מיוחד שהועלה לאתר רשות המיסים, ולהגישו באופן מקוון בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה ננקטה העמדה. כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2020, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2021.

נזכיר כי רשימת העמדות היא רשימה מצטברת, כך שעמדות חדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו בשנים קודמות אשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים.
   
העמדה החדשה אשר פורסמה בנוגע למיסי יבוא נוגעת לערכן של תוכנות המשמשות להפעלתם של מכשירים  מיובאים, המגיעות יחד עם המוצר או צרובות במכשיר.

בהתאם לעמדה, ערכן של התכנות כאמור מהווה חלק מערך הטובין לצורך מסי יבוא גם אם מדובר בתוכנה גנרית. כמו כן,  ערכן של תוכנות ייעודיות המשמשות בהפעלתן הראשונית של פונקציות הקיימות במכשירים ספציפיים מיובאים, מהווה חלק מהערך לצורך מסי יבוא של המכשיר. זאת, גם אם התוכנות מיובאות בנפרד מהמכשירים, כל זאת למעט תוכנות גנריות המיועדות להפעלת מכשירים מיצרנים שונים.

יחד עם זאת, נקבע כי העמדה החייבת בדיווח  תחול לגבי מכשירים רק אם מוטלים עליהם מסי יבוא נוספים מלבד מע"מ (מכס ו/או מס קניה ו/או היטלי סחר), זאת מבלי לגרוע מהחבות במע"מ המוטלת על יבוא תוכנות בהתאם לחוק מע"מ.

לנוחיותכם, מצורפים הקישורים הבאים, הכוללים את רשימות העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2020 בנושאי מכס, מע"מ ובלו.

לרשימת העמדות שהוגדרו כחייבות בדיווח בנושא מכס לשנת 2020: לחצו כאן
לרשימת העמדות שהוגדרו כחייבות בדיווח בנושא מע"מ לשנת 2020: לחצו כאן
לרשימת העמדות שהוגדרו כחייבות בדיווח בנושא בלו לשנת 2020: לחצו כאן

המלצתנו היא לקבל יעוץ משפטי ככל שיש חשש כי אכן ננקטה ו/או ננקטת עמדה חייבת בדיווח, ובכלל בכל סוגיה או הבהרה הנדרשת לצורך הגשת הדיווח. יודגש, כי נקיטת עמדה חייבת בדיווח מבלי לדווח עליה, מהווה עבירה פלילית בשל אי דיווח, ובמע"מ בתנאים מסוימים ככל שתוצא שומה בשל עמדה שלא דווחה ניתן יהיה להטיל גם קנס גרעון.
נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש.

בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | שותף מנהל

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 

איריס וינברגר | שותפה

מחלקת מיסים

weinbergeri@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +