הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכונים בנושאי אשרות עבודה למומחים זרים

מרכז מדיה

עדכונים בנושאי אשרות עבודה למומחים זרים

26 ינואר 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

ברצוננו להביא לידיעתכם מספר שינויים חשובים לגבי העסקתם של מומחים זרים החל מחודש ינואר 2023:

א. עדכוני אגרות ממשלתיות:

האגרות הממשלתיות עבור הגשת בקשות להיתרי העסקה ורישיונות ישיבה עודכנו החל מיום 1 בינואר 2023, כדלקמן:

1. אגרת בקשה להיתר העסקה למומחה זר: 1,300 ש"ח
2. אגרת רישיון ישיבה מסוג ב-1 לשנה: 10,340 ש"ח
3. אגרת רישיון ישיבה מסוג ב-1 ליום (רלבנטי לתקופות קצרות עד חצי שנה): 51.7 ש"ח
4. אגרת רישיון ישיבה מסוג ב-1 – 185 ש"ח
5. אגרה לאשרת כניסות יציאות מרובות (רב-פעמי): 185 ש"ח

ב. עדכון השכר הממוצע במשק:

החל מיום 1 בינואר 2023 השכר החודשי הממוצע לשכיר הינו 11,730 ש"ח לחודש. משכך, החל ממשכורת ינואר 2023 שכר הבסיס (שכר לפני שעות נוספות או תוספות אחרות) המינימלי שמעסיק נדרש לשלם עבור מומחה זר בשכר מומחים הינו 23,460 ש"ח לחודש.

ג. תוכנית התייעלות של רשות האוכלוסין וההגירה:

במסגרת תכנית התייעלות של רשות האוכלוסין וההגירה, נכנס לתוקפו נוהל חדש הקובע חובה להסדיר הגשת בקשות לאשרות כניסה ורישיונות ישיבה, כמו גם תשלום אגרות, באופן דיגיטלי.

בהתאם לנוהל החדש, לאחר קבלת היתר להעסקת עובד זר, המעסיק יגיש בקשה לאשרת כניסה ורישיון ישיבה מסוג ב/1 באופן מקוון.

הבקשה תועבר לבחינת יחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה, ולאחר אישורה יונפק מכתב הזמנה הממוען לקונסוליה או לשגרירות הישראלית הרלבנטית בחו"ל.

לאחר כניסת המומחה הזר לישראל יונפק למומחה הזר אישור באופן דיגיטלי, אותו הוא נדרש לשמור יחד עם הדרכון. אין צורך עוד להעביר את הדרכון למשרדנו לשם קבלת ויזה בדרכון.

ד. עדכון לגבי הגברת אכיפה:

בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, עבור מומחה המגיע לישראל לתקופה של עד 90 ימים ממדינות פטורות מאשרה יש לשלם את רישיון הישיבה תוך שני ימי עסקים ממועד הגעתו לישראל. לאחרונה היינו עדים למספר מקרים בהם רשות האוכלוסין וההגירה ביצעה בדיקות יזומות לבחינה של מילוי הדרישה.

במקרים בהם נמצא שהמעסיק לא שילם את האגרה עבור רישיון הישיבה, פעלה הרשות לקבלת בטחונות כספיים והתחייבויות אישיות ממנכ"לים למניעת הישנות התופעה.

בשים לב למעבר לתשלום באופן דיגיטלי, אנו ממליצים, ככל שהדבר אפשרי, לשלם את רישיונות הישיבה מראש טרם הגעת המומחה הזר לישראל.

אנו כמובן נמשיך לעדכן בדבר התפתחויות נוספות.

כתמיד, נשמח לעמוד לרשותכם בנושאים שהובאו במסגרת עדכון זה, כמו גם בנושאים אחרים.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +