הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון מחירי העברה: שינוי מהותי בטופס 1385

מרכז מדיה

עדכון מחירי העברה: שינוי מהותי בטופס 1385

26 דצמבר 2022

כידוע, כל עסקה של חברה ישראלית (או מוסד קבע) עם חברה קשורה בחו"ל (חברה אם, חברה בת, חברה אחות וכדומה), כפופה לרגולציה של מחירי העברה, לפי כללי ה- OECD והכללים הישראלים. רגולציה זו נועדה להבטיח שכל עסקה כזו נעשית בתנאי שוק, והדיווח עליה למס הכנסה נעשה באמצעות טופס 1385. עד היום, היה צריך הנישום לדווח למס הכנסה על עסקה בינלאומית עם צד קשור, בטופס 1385 שהכיל מספר נושאים לדיווח, אך היתה עשויה לעלות לכאורה שאלה פרשנית האם כאשר הנישום מצהיר כי הוא פועל בהתאם לתנאי השוק, הוא גם חייב להחזיק חקר תנאי שוק בפועל.

החל מיום 23.12.22 טופס 1385 שונה כך שהנישום צריך לדווח כיצד קבע את מחירי ההעברה, כלומר האם לפי אחד מה- safe harbors, כעסקה חד פעמית (נושא שיבוטל בקרוב), או שקיים חקר תנאי שוק (סטאדי).

חלק מהחברות הישראליות, לא החזיקו חקר תנאי שוק כלל, או שהחזיקו מסמך חלקי (מכונה transfer pricing memo), בהמתנה לביקורת. כעת החברות חייבות לסמן האם הן מחזיקות חקר תנאי שוק או לא, והנושא מעורר מספר שאלות חשובות לגבי איזה תיעוד מחזיק הנישום לעסקאות הבינלאומיות שלו עם צדדים קשורים, ומה ההשלכה האפשרית לכך.

זהו כמובן שינוי מהותי מאוד, שיאפשר למס הכנסה לא רק להטיל קנס גרעון אם הנישום "התרשל" בדיווח וטעה לחשוב שיש לו סטאדי כשאין לו, אלא גם יעלה ניחוח פלילי במקרה של דיווח כוזב. כמובן שאם הלקוח יכתוב שאין לו חקר תנאי שוק – הוא מזמין ביקורת בכל מקרה. עולה השאלה מה יעלה בגורל אלה שמחזיקים memo ולא transfer pricing study מלא – זו שאלה לדיון בכל מקרה לגופו.

בהקשר זה – טופס 1585 (לגבי Master File, Country by Country Report) עדיין לא פורסם בנוסח סופי אבל צפוי בקרוב, ואנו מזכירים כי על עסקאות פיננסיות בין צדדים קשורים בינלאומיים יש לדווח בטופס נפרד – 1485.

משרדנו הוא משרד עורכי הדין היחיד בארץ לו מחלקת מחירי העברה מלאה הכוללת עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, ואשר מכין חקר תנאי שוק (study) וכן מייצג בביקורות מס וליטיגציה בתחום. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה.

איל בר-צבי | שותף
ראש מחלקת מחירי העברה
מחלקת מיסים
​barzvie@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +