הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות תזכיר חוק הגנת הפרטיות (הגדרות וצמצום חובת הרישום), התש"ף – 2020

מרכז מדיה

עדכון לקוחות תזכיר חוק הגנת הפרטיות (הגדרות וצמצום חובת הרישום), התש"ף – 2020

27 יולי 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

ביום 23.7.2020, פרסם משרד המשפטים להערות הציבור תזכיר חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), שעניינו צמצום היקף חובת הרישום על מאגרי המידע וכן תיקון חלק מההגדרות הקבועות בחוק.

נראה, כי תזכיר החוק הוא צעד ראשון במה שנראה כמהלך משולב של משרד המשפטים להתאים את חקיקת הפרטיות הישראלית המיושנת, לסטנדרטים הבינלאומיים ובמיוחד לעקרונות הקיימים תחת ה-GDPR מתוך כוונה לשמר את מעמדה של ישראל כמדינה המבטיחה הגנה על מידע אישי ברמה העומדת בדרישות הדין האירופי. בכוונת משרד המשפטים לשוב ולקדם את הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשע"ח – 2018, שנועדה לשפר ולעדכן את יכולות הפיקוח והאכיפה המוקנות כיום לרשם מאגרי המידע ולעובדי הרשות להגנת הפרטיות, לצד תיקון נוסף ומשלים הצפוי לכלול סוגיות מהותיות דוגמת הרחבת הבסיסים המשפטיים המותרים לעיבוד מידע, מעבר להסכמה והסמכה בחיקוק, הרחבה ועדכון של רשימת הזכויות המוקנות לנושאי מידע והסדרים המשקפים אחריות של בעל מאגר ומחזיק.

כאמור, מדובר בתזכיר חוק שעדיין כפוף להליכי חקיקה בכנסת ולא ברור מתי יושלם הליך החקיקה, אם בכלל, ומה יהיה נוסחו הסופי של החוק. אנו כמובן נוסיף ונעדכן בהתפתחויות השונות.

בעדכון הלקוחות המצ"ב יוצגו עיקרי התיקון לחוק המוצעים בתזכיר החוק.

לעדכון הלקוחות המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה

המחלקה המסחרית
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +