הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות- העסקת אוקראינים

מרכז מדיה

עדכון לקוחות- העסקת אוקראינים

24 מאי 2022

עמיתים ולקוחות יקרים,

ברצוננו להסב את תשומת לבכם לעדכון חשוב מאת רשות האוכלוסין וההגירה ביחס להעסקת זרים מאוקראינה השוהים בישראל.

בהתאם לעדכון, רישיון הישיבה של זרים בעלי דרכון אוקראיני השוהים בישראל עם אשרת ב-2 (תייר) ונכנסו לישראל החל מתחילת המלחמה באוקראינה, יוארך באופן אוטומטי עד ליום 30 ביוני 2022 ללא צורך בהגעה ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה.

כמו כן, בדומה להסדר הנהוג ביחס להעסקת מבקשי מקלט, הרשות לא תנקוט בצעדי אכיפה כלפי מי שמעסיק זרים מאוקראינה עם אשרת ב-2 אשר נכנסו לישראל החל מיום תחילת המלחמה באוקראינה.

זרים בעלי דרכון אוקראיני שכנסנו לישראל טרם תחילת המלחמה באוקראינה ואשר שוהים בישראל שלא כדין, לא יורחקו מישראל באופן אקטיבי, אך ההסדר המתואר לעיל המאפשר את העסקתם בישראל לא יחול עליהם.

שרת הפנים תשקול שוב, בתוך 30 ימים, את עמדת המשרד בעניין זרים מאוקראינה השוהים בישראל ותקבל החלטות בהתאם להתפתחויות העדכניות.

תשומת לבכם לכך שהעסקת הזרים כמתואר לעיל, מחייבת את המעסיקים לפעול בהתאם לחקיקה בתחום העסקת זרים. בכלל זה, יש לזכור שהעובדים הזרים זכאים לזכויות על-פי דיני העבודה הישראלים וחלים עליהם צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים ככל שקיימים ביחס למקום העבודה בו יועסקו.

ההסדר המתואר לעיל בנוגע ל'אי האכיפה' מתייחס אך ורק לעצם ההעסקה ולא לסוגיית קיום חובותיו של המעסיק בהתאם לדין ובפרט בנוגע להעסקת זרים. לעיתים קרובות אי קיום חובותיו של מעסיק בהתאם לחקיקה בתחום העסקת זרים גורר הליכים פליליים והגשת כתב אישום כנגד המעסיק.

משרדנו עתיר ניסיון בכל הסוגיות הקשורות בהעסקת זרים בישראל ובייעוץ למעסיקים בעניינים אלה, לרבות בכל הנוגע לסוגיות הקשורות למדיניות 'אי אכיפה' של רשות האוכלוסין וההגירה. ככל שתשקלו להעסיק עובדים זרים מאוקראינה נשמח לסייע לכם בהיבטים המשפטיים השונים.

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +