הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

לחימה ומקומות עבודה

מרכז מדיה

לחימה ומקומות עבודה

9 אוקטובר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

ימים קשים מאוד עוברים על מדינת ישראל. אנו מצויים במציאות מורכבת ומאתגרת, המשפיעה בין היתר גם על מקומות העבודה ועל שגרת העבודה.

לאחר ששר הביטחון חתם על הכרזה בדבר מצב מיוחד בעורף, החלה נכון לעכשיו בכל תחומי המדינה, פורסמו הנחיות שונות של פיקוד העורף, בין היתר בדבר הגבלות על התקהלויות ושהייה במרחבים ציבוריים, לרבות מקומות עבודה.

במסגרת זאת, בין היתר, באזורים נרחבים קיים איסור על שהייה במקומות עבודה בהם אין מרחב מוגן תקני, אליו ניתן להגיע בפרק הזמן שהוגדר על ידי פיקוד העורף. בנוסף, לא מתקיימת פעילות במסגרות חינוך, באופן המאלץ עובדים-הורים רבים לשהות על ילדיהם בביתם.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, קובע איסור לפטר עובד הנעדר עקב קיום ההנחיות הנובעות מהמצב המיוחד (לרבות היעדרות של עובד הנדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 הנמצא עמו, או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21).

החוק אינו מסדיר את חובתו של המעסיק לשלם שכר לעובד הנעדר בנסיבות המצדיקות זאת עקב המצב המיוחד. עם זאת, ניסיון העבר מסבבי לחימה קודמים מלמד כי בדיעבד נחתמו הסכמים קיבוציים שהורחבו בצו שחל על המעסיקים השונים, באופן שהסדיר את תשלום התמורה לעובדים בגין תקופת ההיעדרות, כנגד תשלום פיצוי על ידי המדינה למעסיקים.

מעסיק המעוניין להוסיף ולשלם שכר לעובדים הנעדרים מעבודתם, או להגיע להסדרים אחרים, דוגמת הסדרת עבודה מהבית, תשלום מקדמות או ניצול ימי חופשה, יכול ככלל לעשות זאת, בכפוף לאופיו של מקום העבודה, מאפייניו וצרכיו.

בצד זאת, חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 מאפשר לחייב עובדים להגיע לעבודתם במקום עבודה שהוכרז כמפעל חיוני. לצורך זאת חתם שר העבודה על צו המאפשר לחייב הגעתם של עובדים במקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, באמצעות צו לגיוס עובדים.

במהלך התקופה בה חלה ההכרזה על מצב מיוחד ניתן היתר כללי להעסקתם של עובדים בשמירה בשעות נוספות, באופן בו ניתן להעסיק עובד, שנתן לכך את הסכמתו, במשך 14 שעות ביום (כולל שעות נוספות), ובלבד שלא יועסק לפי ההיתר מעל 37 שעות נוספות בשבוע.

המציאות הביטחונית המורכבת מעוררת סוגיות רבות המשפיעות על המעסיקים, העובדים ומקומות העבודה, כמו מקרים בהם עובדים חיוניים גויסו לשירות מילואים; עובדים חיוניים הנדרשים לשהות עם ילדיהם הקטנים; האפשרות לנייד עובדים לביצוע עבודות שונות במקום עובדים הנעדרים מהעבודה; עבודה מהבית; התבטאויות בעלות אופי פוליטי ברשתות החברתיות ועוד.

נוכח המורכבות הרבה מוצע, מעבר לרגישות הנדרשת בטיפול בנושא, לפעול תוך קבלת ייעוץ ספציפי, בניסיון לתת את המענה הנכון למקום העבודה, על מאפייניו השונים, העומד בהוראות הדין ומתחשב במצבם של עובדים רבים ובני משפחותיהם.

 

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ בכל השאלות והסוגיות המתעוררות, בניסיון לקיים שגרת עבודה במצב המורכב בו אנו מצויים.

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +