הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

כניסתה לתוקף של רפורמת מיסוי הממסים ושמני הסיכה

מרכז מדיה

כניסתה לתוקף של רפורמת מיסוי הממסים ושמני הסיכה

29 דצמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך לעדכוני הלקוחות שפורסמו על ידינו ביום 18.11.21 וביום 14.9.21 נבקש לעדכן כי ביום 22 בדצמבר, "רפורמת הממסים" אושרה סופית בוועדת הכספים של הכנסת. תאריך התחילה של הרפורמה יהיה ביום 17.1.22. בהתאם לכך, כל יבוא שיותר מהמכס לאחר תאריך זה וכן כל מכירה של "תחליף דלק" שיוצר בישראל יחובו במס בשיעור של כ – 4 ₪ לכל קילו או כ – 3 שקלים לכל ליטר. בנוסף, בתאריך זה יוטל מס על מלאי של "סוחרים" אשר יהיו ברשותם ממסים ושמנים שסכום המס עליהם עולה על 10,000 ₪.

נעדכן כי לאחר מספר ישיבות שנערכו בוועדת הכספים בוצעו מספר הקלות בצווים אשר מטרתן הקלה על הפגיעה במגזר התעשייתי כתוצאה מרפורמה זו. להלן יפורטו השינויים הבולטים בצווים. כמו כן, יפורטו בקצרה התהליכים שהתעשיות השונות נדרשות כתוצאה מהרפורמה לבצע מול רשות המסים לשם עיסוק בתחום הממסים והשמנים או לשם רכישת ממסים ושמנים בפטור ממס.

לקריאת צו תעריף המכס >> לחצו כאן

לקריאת צו הבלו על דלק (הטלת בלו)  >> לחצו כאן

 

השינויים הבולטים בצווים שאושרו:

מפעלי הפטור:

רשימת התעשיות הפטורות – לרשימת "מפעלי הפטור" אשר יהיו רשאים לרכוש "תחליף דלק" המשמש במפעלים כ"חומר זינה ", נוספו תעשיית "מעכבי הבעירה" ותעשיית ה"פלסטיק".

שימושים נלווים – מפעלי הפטור יוכלו להשתמש ב"תחליפי דלק" שאושרו להם לשימוש כ"חומר זינה", למטרות נלוות (כגון: שטיפה וניקוי) עד לשיעור של 12% מהכמות השנתית שאושרה להם.

פטורים נוספים לשימוש ב"תחליפי דלק" שלא כ"חומר זינה"

תעשיית ייצור חומרי הבנייה – תקבל פטור עבור רכישת "שמן סיכה" המשמש בתהליך ייצור המוצרים ובא במגע ישיר עם המוצרים. הפטור מוגבל למפעלים הצורכים לכל הפחות 4000 ליטרים של שמן סיכה בשנה.

תעשיית המאפיות – תקבל פטור עבור רכישת פרפין לבן העומד בתקן ישראלי 929 המשמש בתהליך הייצור של מוצרי מאפה ובא במגע ישיר עם חומרי הגלם כחלק מתהליך הייצור. הפטור מוגבל למפעלים הצורכים לכל הפחות 4000 ליטרים של פרפין לבן בשנה.

תעשיית המתכת – תקבל פטור לרכישת שמן סיכה או תכשיר סיכה המשמשים בתהליך עיבוד שבבי ובאים במגע ישיר עם חומרי הגלם כחלק מתהליך העיבוד. הפטור מוגבל למפעלים הצורכים לכל הפחות 4000 ליטרים של מוצרים אלו בשנה.

תעשיית שמני המנוע לרכב – שמן סיכה לרכב יהיה פטור ממס  במידה שיענה על ארבעה פרמטרים פיזיקליים (המפורטים בצו) הנוגעים לנקודת ההבזקה, צמיגות, ריכוז המתכות ומידת החומציות של השמן. בנוסף שמן הסיכה  צריך להיות ארוז באריזות שלא יעלו על 20 ליטרים.

 

תהליך אישור הפטורים:

כפי שהוסבר בעדכון הקודם על מפעלי התעשייה להיערך מבעוד מועד לכניסת הצווים לתוקף. כל האישורים והרישיונות דורשים מילוי טפסים ומסמכים קודם לאישור, ומשטר של דיווח לאחר מתן האישור ולכך יש להיערך. יצוין כי ההיערכות מראש כוללת "סיווג מכס" בהתאם לצו תעריף המכס של חומרי הגלם ושל המוצרים הסופיים.

רישיון יצרן דלק ואישור מקום ייצור – יצרנים אשר עושים שימוש בתחליפי דלק לשם ייצור מוצרים המוגדרים גם הם כתחליף דלק (למשל ייצור שמניים הידראוליים), ידרשו לרישיון יצרן דלק ואישור מקום ייצור.

מפעלי המחזור – יוגדרו כיצרני דלק ויידרשו לרישיון יצרן דלק ולאישור מקום ייצור.

תעודת עוסק רשום – יבואנים הסוחרים בתחליפי דלק והמעוניינים בדחיית מס ובאפשרות למכור בעתיד תחליפי דלק בפטור ל"מפעלי הפטור", ידרשו לתעודת עוסק רשום.

אישור מפעל פטור – מפעלים בתעשיות הכלולות ברשימה רשאים לרכוש תחליפי דלק לשם שימוש בהם כחומר זינה בייצור מוצריהם ולשימושים נלווים. לשם כך עליהם לקבל אישור של "מפעל פטור" אשר בו תיקצב הכמות השנתית המותרת ברכישה בפטור.

לאור המורכבות הרבה הקיימת ושחלקה תוארה בעדכוננו הקודמים ובעדכון זה ועל מנת שתהיו ערוכים מבעוד מועד להפעלתה של הרפורמה, אנו ממליצים להידבר עם רשות המסים ולהציג בפניה את המורכבות של מפעלכם על מנת שתצליחו להגיע למתווה מוסכם מראש על אופן הפעילות.

אנו מייצגים כיום לקוחות רבים ומסייעים להם בהיערכות ובקשר עם רשות המסים בנוגע לרפורמה. אנו מאמינים כי היערכות מראש עשויה למנוע תקלות בעתיד וחיובי מס בלתי צפויים. נשמח מאוד לסייע וללוות אתכם בתהליך מול רשות המסים.

בברכה

הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | יו"ר המשרד
ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 

איריס וינברגר | שותפה
מחלקת מיסים
weinbergeri@herzoglaw.co.il

 

מוטי פוגל | עו"ד
מחלקת מיסים
fogelm@herzoglaw.co.il

 

 

חפשו לפי +