הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ישראל: אושרו הדרישות ל- Master File; שינויים ל- Local File

מרכז מדיה

ישראל: אושרו הדרישות ל- Master File; שינויים ל- Local File

7 ספטמבר 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ב-7 בספטמבר,סיימה ועדת הכספים של הכנסת את תהליך אישור השינויים לפקודת מס הכנסה ("הפקודה") ולתקנות מחירי העברה ("התקנות"), כך שיכללו Master File ו- Country by Country Report ("CbCR"), בנוסף לעדכונים של חובות דיווח אחרות.

כפי שפורסם בעבר, משרדנו, המיוצג על ידי ראש מחלקת מחירי העברה, עו"ד (כלכלן) איל בר-צבי, השתתף מטעם לשכת עורכי הדין בדיונים שקיימה ועדת הכספים ביחס לתיקון הפקודה והתקנות. הנושאים הבאים סוכמו ואושרו על ידי הוועדה ובכך נכנסים לתוקף החל משנת המס 2022:

Master File:

 • רף הדיווח: ועדת הכספים קבעה כי הרף יעמוד על מחזור של 150 מיליון שקל, המקבילה הנוכחית של ~44 מיליון יורו. שימו לב שדרישה זו חלה הן על חברות אם ישראליות והן על חברת בת ישראלית אף אם רשות המס במקום מושב חברת האם אינה דורשת Master File;
 • הנושאים אשר נכללים ב-Master File דומים לאלה הכלולים בהוראות ה- OECD Master File אולם עם התאמות מסוימות המרחיבות את היקף הדיווח. כך למשל, יהיה על החברה הישראלית לכלול בדיווח, בנוסף לדרישות ה- OECD, גם את הנושאים הבאים: (i) תרשים מבנה אחזקות (המציין מיקום גיאוגרפי של העובדים); (ii) תיאור הסכמי מתן השירותים של הקבוצה; (iii) תיאור שינויים עיקריים במבנה הבעלות והשליטה; (iv) תיאור שרשרת האספקה ​​של חמשת המוצרים או השירותים המניבים את ההכנסות הגדולות ביותר של הקבוצה; וכו'.

 

תיעוד מחירי העברה (Local File/Study):

 • נישומים יידרשו להגיש את התיעוד (לסוגיו השונים כלומר גם study/local file וגם master file) בתוך 30 יום מיום הבקשה על ידי רשויות המס בישראל ("רשות המסים"). מבחינה זו, רשות המסים מצפה שתיעוד מחירי העברה יהיה מוכן ויעודכן מעת לעת באופן קבוע, שכן ה- study הוא הבסיס להגשה השנתית של טופס 1385 (ו- 1485, ככל שרלוונטי);
 • בנוסף לדרישות העדכניות בתיעוד כמובא לעיל, נוספו הפרטים הבאים הנדרשים להופיע בכל study:
  • טבלה המתארת ​​את תיאורי התפקידים הבכירים ומבנה הקבוצה/חברה (אך ללא שמות בעלי התפקידים, זאת בעקבות דרישה של משרדנו). עם זאת, החברות יידרשו לפרט היכן נמצאים בעלי התפקיד הבכירים מבחינה פיזית (איזו מדינה);
  • רשימת המתחרים של החברה;
  • תיאור ההסכמים העיקריים.

CbC:

 • שולבו גם דרישות CbCR, כמובא בדיוורים הקודמים שלנו.

 

תחולה:

 • דרישות התיעוד ביחס ל-Master File ו-CbCR יהיו בתוקף החל מדוחות 2022. שימו לב כי הדרישה לתיעוד 2022 מבוססת על בחינת רף התיעוד ב- 2021.

 

האמור לעיל הוא תיאור כללי בלבד. אנא צרו עימנו קשר לכל בירור נוסף. משרדנו הינו משרד עורכי הדין היחיד בישראל המספק שירותים מקיפים בתחום מחירי העברה, כולל הכנת סקרי שוק (study), master file, וייצוג בביקורות.

בברכה

מחלקת מחירי העברה

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +