מרכז מדיה

טיוטה להערות הציבור – פטור מתחולת חוק שירותי תשלום על אמצעי תשלום מסוג תווי שי וכרטיסי מתנה

5 נובמבר 2020

משרד המשפטים פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות שירותי תשלום (פטור מתחולת החוק), התשפ"א-2020,  המחריגות אמצעי התשלום מסוג תווי שי וכרטיסי מתנה מתחולת חוק שירותי תשלום

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי משרד המשפטים פרסם טיוטה להערות הציבור בעניין מתן פטור מתחולת חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 ("החוק") לאמצעי תשלום מסוג תווי שי וכרטיסי מתנה (Gift Card) ואמצעי תשלום אחרים הדומים במהותם לכסף "מזומן".

החוק, שנכנס לתוקף ביום 14 באוקטובר 2020, מבוסס על הדירקטיבה האירופאית PSD2 ועל חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 (שאותו הוא מחליף) וחל על כלל אמצעי התשלום, לרבות אמצעי תשלום מתקדמים (אך למעט שטרות, כגון שיקים). החוק יוצר הסדרה חדשה ורחבה במתן שירותי תשלום, בין נותן שירותי התשלום לבין לקוחותיו והוא קובע הוראות צרכניות רבות ומפורטות, במטרה להעניק לצרכנים הגנה מלאה שתבטיח הגינות ותגביר את אמון הציבור באמצעי תשלום מתקדמים.

לאור טענות שעלו מהציבור בדבר החלת הוראות החוק על אמצעי תשלום מסוג תווי שי וכרטיסי מתנה (Gift Card), נחקק סעיף 77(ב) לחוק, לפיו הוראות החוק יחולו על אמצעי תשלום מסוג זה, רק 18 חודשים מיום התחילה, על מנת שניתן יהיה לבחון את מאפייניהם המיוחדים של אמצעי תשלום אלה ולקבוע הסדר רצוי ביחס אליהם.

משרד המשפטים מצא כי יש מקום לאפשר את המשך פעילות שוק תווי השי וכרטיסי המתנה במתכונת המקובלת כיום ובתנאים מקלים וזאת לאור המאפיינים המיוחדים של אמצעי תשלום אלה, מתוך הבנה שמדובר באמצעי תשלום שכללים מסויימים עלולים להיות נוקשים מדי ולפגוע בהם ללא הצדקה מספקת ודי בכללים מקלים על מנת לענות על הצורך של הגנת הלקוחות.

בהתאם לטיוטה המוצעת, החוק לא יחול על אמצעי תשלום המיועד לשימוש בידי מי שאינו מסוים, שהסכום המרבי שניתן לצבור בו הוא 1,000 שקלים חדשים ושאינו ניתן לטעינה חוזרת.

על נותן שירותי תשלום שמנפיק אמצעי תשלום העומד בכל התנאים דלעיל לא יחולו הוראות החוק, ובמקומן יידרש לכללי גילוי מקלים, כמפורט בטיוטה, וכן תחול עליו, ככלל, חובה לשחזר יתרה צבורה באמצעי תשלום שאבד או נגנב.

ניתן להעביר הערות לטיוטת התקנות עד ליום 16 בנובמבר, 2020.

לנוסח טיוטת התקנות >> לחצו כאן

לעדכון הלקוחות שפרסמנו לגבי חוק שירותי תשלום >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום הרגולציה הפיננסית על כל גווניה.  אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום זה, לרבות בקשר עם חקיקת חוק שירותי תשלום ותחולתו על הגופים הפועלים בנושא זה, מסייעים ומייעצים לגופים המובילים בישראל ובעולם.  נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בנושא חוק שירותי תשלום, לרבות בקשר עם טיוטת התקנות, וכן בכל שאלה או הבהרה בהקשר זה.

מחלקת רגולציה פיננסית ומחלקת בנקאות
הרצוג פוקס נאמן

נטע דורפמן | שותפה
רגולציית שירותים פיננסיים
​dorfmann@herzoglaw.co.il

 

אסתי הדר | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון
​hadare@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +