הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חוק הדרכונים – דרישת תושבות כתנאי למתן דרכון

מרכז מדיה

חוק הדרכונים – דרישת תושבות כתנאי למתן דרכון

2 דצמבר 2020

לקוחות וקולגות יקרים,

ברצוננו לידע אתכם כי משרד הפנים פרסם תזכיר חוק לתיקון חוק הדרכונים (תיקון מס' 10).
קודם לתיקון מס' 9 לחוק הדרכונים, תשי"ב-1952, קבלת אזרחות ישראלית לא אפשרה מתן דרכון ישראלי באופן אוטומטי, ודרכון ישראלי ניתן רק למי שעמד בדרישת התושבות שקבע משרד הפנים. מי שלא השתקע בישראל, כפי שהגדיר זאת משרד הפנים, נאלץ להסתפק בתעודת מעבר.

תיקון מספר 9 לחוק הדרכונים שינה את המצב באופן שכל מי שעלה מכח חוק השבות זכאי לדרכון ישראלי ללא קשר לשאלה אם השתקע בישראל או לא.

תיקון מס' 10 המוצע כעת מבקש להפוך את השינוי שבוצע במסגרת תיקון מס' 9, ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שרק מי שהשתקע בישראל יהיה זכאי לדרכון.

משרד הפנים טוען כי בחלוף 3 שנים מאז תיקון מספר 9 הנ"ל נעשתה בחינה של השלכות התיקון, וממנה עלה כי החוק הביא לתופעה רחבת היקף, לכאורה, של ניצול האפשרות לקבל אזרחות ישראלית מכח חוק השבות אך ורק לצורך קבלת דרכון ישראלי. עוד טוען משרד הפנים, כי גורמי ביטחון העלו חשש כי תיקון מס' 9 עלול להקל על ניצול לרעה של חוק השבות למתן תיעוד ישראלי לגורמים שאינם זכאים לכך ולשם ביצוע פעולות הפוגעות בביטחון המדינה.

ניתן להעביר הערות והסתייגויות לתיקון עד ליום 15 בדצמבר 2020.

אנו נמשיך ונעדכן בכל הנוגע להתפתחויות ולשינויים ונוסיף לעמוד לרשותכם לצורך מתן ייעוץ פרטני.
 
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +