הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חוות דעת משרד המשפטים לגבי שימוש ביצירות לצורך למידת מכונה

מרכז מדיה

חוות דעת משרד המשפטים לגבי שימוש ביצירות לצורך למידת מכונה

10 ינואר 2023

לאחרונה פרסמה מחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים חוות דעת בנושא שימוש בתכנים מוגנים בזכויות יוצרים לצורך למידת מכונה. המסקנה העולה מחוות דעת זו היא שמלבד מקרים חריגים, שימוש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים לצורך למידת מכונה הוא מותר. מסקנה זו נבעה מניתוח שלושה מן השימושים המותרים המפורטים בחוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007 (להלן: "החוק") ויישומם על נושא למידת מכונה: שימוש הוגן, שימוש אגבי והעתקה זמנית. עם זאת, הודגש כי חוות הדעת אינה חלה על התוצר של אותן מערכות מבוססות למידת מכונה, אלא אך ורק על תהליך הלמידה עצמו.

חוות הדעת רלוונטית בעיקר לגופים אשר מרכז הפיתוח שלהם בישראל ועושים שימוש בתכנים מוגנים תחת החוק לצורך למידת המכונה. בעניין זה, על אף שחוות הדעת אינה מחייבת את בתי המשפט אנו סבורים שהללו יתנו לה משקל בבואם לפרש את החוק במקרים בהם נעשה שימוש ביצירות לצורך למידת מכונה.

להלן פירוט אודות סוגי השימוש המותר הרלוונטיים לפי חוות הדעת:

שימוש הוגן

על פי דוקטרינת השימוש ההוגן הקבועה בסעיף 19 לחוק, שימוש ביצירה למטרות כגון לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, דיווח עיתונאי ועוד נחשב שימוש הוגן מותר, כאשר לצורך בחינת הוגנות השימוש יש להביא בחשבון, בין השאר, את מטרת השימוש ואופיו, את אופי היצירה, היקף השימוש ביצירה והשפעת השימוש על ערכה של היצירה. על פי חוות הדעת, יצירת מאגר נתונים לצורך אימון מכונה מתאימה להגדרות של "לימוד עצמי" ו"מחקר" ולכן נופלת בגדרי השימוש ההוגן המותר. כמו כן, השימוש שנעשה ביצירות לצורך למידת מכונה הוא שימוש טרנספורמטיבי, קרי, שימוש המשנה את היצירה מבחינת משמעותה והקשרה. שימוש כזה נחשב לשימוש הוגן בשל ההנחה שהוא מעשיר את עולם היצירה ואת הציבור. קביעה זו נעשתה גם לאחר בחינת אופי השימוש ביצירות המבוססות על עובדות ונתונים, או בכאלה שהן בעלות אופי מחקרי, והיקף השימוש בהן בהקשר של למידת מכונה.

שימוש אגבי

סעיף 22 לחוק קובע כי שימוש אגבי ביצירה מותר על פי הכללים הקבועים בו, למשל בדרך של הכללת היצירה בצילום, יצירה קולנועית או תקליט. בהקשר זה נכתב בחוות הדעת כי מאגר הנתונים כולו, לא כל שכן היצירות האינדיבידואליות הכלולות בו, אינם אלא אמצעי לשם אימון המחשב לביצוע משימה, כך שהשימוש ביצירות ייחשב כשימוש אגבי. ההגנה הנובעת מהסדר זה לא תחול, למשל, כאשר מדובר במערכת המורכבת מיצירות של יוצר מסוים בלבד והתוצר הסופי שלה הוא יצירות דומות מסוג יצירת צילום, יצירה קולנועית או תקליט, או כאשר חברה עסקית עושה שימוש מסחרי או מהותי במאגר המידע עצמו או ביצירות הכלולות בו.

העתקה זמנית

העתקה זמנית של יצירה מותרת לפי סעיף 26 לחוק אם היא מהווה חלק בלתי נפרד מהליך טכנולוגי שמטרתו היחידה היא לאפשר שימוש כדין ביצירה, ובלבד שאין לעותק האמור ערך כלכלי משמעותי משל עצמו. על פי חוות הדעת, יצירת מאגר נתונים לצורך למידת מכונה יהיה מותר אם הוא זמני, ונמחק בתום השימוש בו, ורק אם מטרתו היא לאפשר שימוש כדין ביצירה (דוגמא לשימוש כדין היא, למשל, כאשר הגישה הראשונית ליצירות נעשתה כדין). בנוסף נדרש כאמור, כי ליצירה המועתקת לא יהיה ערך כלכלי משמעותי. במקרה של למידת מכונה נראה כי לכל אחת מהיצירות בפני עצמן הכלולות בתוך המאגר יש ערך מזערי בלבד, כך שהעתקה כזו תהיה מותרת אם המאגר נמחק בתום השימוש בו.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא,

מחלקת קניין רוחני,
הרצוג פוקס נאמן

קרן אלבורג-רימון | שותפה
ראש מחלקת קניין רוחני
elburgk@herzoglaw.co.il

אדר בנגום | שותפה
מחלקת קניין רוחני
bengoma@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +