מרכז מדיה

חובות דיווח ביחס למלחמה לחברות ישראליות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בארה"ב

15 אוקטובר 2023

פנו אלינו מספר לקוחות בשאלה מה חובות הדיווח שלהם ביחס למלחמה הנוראית המתחוללת בימים אלה. בפרט – האם, ומה נדרש לדווח בנושא?

נכון למועד זה, מספר חברות ישראליות הגישו ל- SEC דיווחים הקשורים למלחמה: חברה אחת דיווחה על עצירת הבניה באחד מהאתרים שלה, ומספר חברות דיווחו שלמלחמה אין השפעה על הפעילות שלהן.

ההמלצות שלנו הן: ראשית, במידה והדבר טרם נעשה, שהנהלת החברה תעריך באופן יסודי כיצד המלחמה עשויה להשפיע על הפעילות של החברה או על תוצאותיה העסקיות. שנית, אנו ממליצים לשקול דיווח, באחד משני המקרים הבאים:

1. במקרה שלמלחמה יש, או שצפויות להיות לה על פי הערכת הנהלת החברה, השפעה מהותית על החברה, על פעילותה או על תוצאותיה הכספיות, יש חובה לדווח על כך. זאת, בעיקר כשהפגיעה בחברה היא לא פרופורציונלית ביחס לכלל החברות במשק. למשל, האם החברה תסבול מהאירועים באופן מיוחד בשל סגירת אתרים, גיוס למילואים של הנהלת החברה, הפסקת מכירות, אובדן השקעה, חשיפה לתנודתיות בשערי ההמרה וכו'. כמו תמיד, אנו ממליצים לדווח באופן ממוקד ובהיר, ובמידת האפשר לכלול בדיווח פירוט של מה תהיה ההשפעה באופן איכותי וכמותי, ולציין את משך הזמן הרלוונטי.

או

2. במידה והחברה מעוניינת להוציא קריאת הרגעה ולשדר למשקיעים שעסקיה צפויים להמשיך ולהתנהל כרגיל, אין מניעה להוציא דיווח האומר שבשלב זה לא צפויה השפעה מהותית לרעה על החברה.

חשוב להדגיש בדיווחים הללו שהמצב דינמי מאד, ועשוי להשתנות בכל רגע. החברה נדרשת להמשיך ולהעריך את המצב מעת לעת. אנו מזכירים גם להקפיד לכלול בדיווח גם את הפיסקה הנדרשת ביחס לגילוי מידע צופה פני עתיד ככל הנדרש.

 

הצוות עומד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

בתקווה לימים שקטים יותר.  

מחלקת חברות וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +