הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הרחבת רשימת הבורסות המוכרות לצרכי רישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות (ETF)

מרכז מדיה

הרחבת רשימת הבורסות המוכרות לצרכי רישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות (ETF)

2 דצמבר 2020

רשות ניירות ערך פרסמה טיוטה לתיקון תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), תשע"ו–2016, אשר תוביל ליצירת רשימה נפרדת של בורסות לצרכי רישום כפול של קרנות

עמיתים ולקוחות יקרים,

ביום 2 בדצמבר 2012, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") טיוטה לתיקון תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), תשע"ו–2016 ("התיקון"). במסגרת התיקון, מוצע לנתק את רשימת הבורסות המוכרות לצורכי רישום של קרנות ETF , מהגדרת "בורסה בחו"ל" תחת חוק ניירות ערך. הרשימה המעודכנת תתבסס על פרמטרים כמותיים שונים כגון, היקף מסחר, מספר הקרנות הנסחרות ושווי הנכסים בכל בורסה. תיקון זה יוביל, למעשה, ליצירת רשימה עצמאית של בורסות לצרכי רישום כפול של קרנות.

ע"פ התיקון המוצע, ההגדרה הקיימת של "בורסה בחו"ל", תוחלף בהגדרה הבאה:
"בורסה בחו"ל – בורסה המתאפיינת במסחר משמעותי בקרנות נאמנות ";

להלן רשימת הבורסות שפורסמה על ידי הרשות (אשר מייצגת את הבורסות, שלדעת הרשות, עומדות בתנאי ההגדרה):

מדינה/אזור בורסה עיקרית
אנגליה LSE
גרמניה Berlin

Xetra ETF

שוויץ

 

BX WorldcapsSIX Swiss Ex
איטליה Borsa Italiana
אירופה EuroNext
ארה"ב NYSE Arca

NASDAQ GM

BZX

לתיקון המוצע >> לחצו כאן.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג קרנות נאמנות גלובליות מול רשות ניירות ערך והבורסה. אנו מלווים את מרבית מנהלי קרנות הנאמנות הגלובליות הרשומות כיום בישראל והיינו הראשונים (ועד כה, היחידים!) לבצע רישום בבורסה של קרנות ETF.

מחלקת חברות וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר, שותפה
חברות, ניירות ערך ושוקי הון
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

דניאל קצ'לניק, עו"ד
חברות, ניירות ערך ושוקי הון
kaczelnikd@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +