הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הצעת חוק חדשה- חברות זרות המספקות שירות דיגיטאלי לתושב ישראל יהיו חייבות במע״מ בישראל

מרכז מדיה

הצעת חוק חדשה- חברות זרות המספקות שירות דיגיטאלי לתושב ישראל יהיו חייבות במע״מ בישראל

5 אוגוסט 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

במסגרת תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"א-2021 שפורסם השבוע (להלן: "תזכיר החוק"), מוצע להחיל חובות חדשות בתחום המע"מ בגין יבוא שירותים דיגיטאליים לישראל.

בהתאם להוראות תזכיר החוק, תושב חוץ, המפעיל חנות מקוונת באמצעותה מסופק שירות דיגיטאלי לאדם פרטי תושב ישראל, יהא חייב ברישום לצרכי מע"מ בישראל, בדיווח ובתשלום מע"מ בישראל.

לתזכיר החוק המלא >> לחצו כאן

בהתאם לדין החל כיום, כאשר תושב חוץ (שאינו חייב ברישום בישראל לפי סעיף 60 לחוק המע"מ) נותן שירותים, או מוכר טובין בלתי מוחשיים לתושב ישראל, מקבל השירות או רוכש הטובין הבלתי מוחשיים חייב בתשלום המע"מ בישראל.

אולם, במקרים בהם מקבל השירות או רוכש הטובין הבלתי מוחשיים הינו כאמור אדם פרטי, אשר אינו מדווח למע"מ על עסקאותיו בשוטף, קיים קושי רב באכיפה של גביית המע"מ. כתוצאה מכך, על פי רוב, בעסקאות חייבות במע"מ בין תושב חוץ, שאינו חייב ברישום לצרכי מע"מ ובדיווח בישראל, לבין תושב ישראל שהינו אדם פרטי, לא נגבה כלל מע"מ. תזכיר החוק מבקש לשנות מצב זה וקובע כי יש לשנות את הדין ביחס לעסקאות בין תושב חוץ (ספק השירות ו/או מוכר הטובין הבלתי מוחשיים) לבין אנשים פרטיים (עסקאות Business to Consumer, הידועות כ- B2C).

תזכיר החוק קובע כי במתן שירות דיגיטאלי באמצעות חנות מקוונת על ידי תושב חוץ לאדם פרטי תושב ישראל (B2C), יהיה מפעיל החנות המקוונת (באמצעותה ניתן השירות) חייב בתשלום המע"מ בישראל. מנגד, במתן שירות דיגיטאלי על ידי תושב חוץ ל"עוסק", "מלכ"ר" או "מוסד כספי", כהגדרתם בחוק מע"מ (עסקאות Business to Business, הידועות כ- B2B), הוראות הדין יישארו ללא שינוי ומקבל השירות הדיגיטאלי הוא שיהיה החייב בתשלום המע"מ בישראל.

נציין, כי, תושב החוץ יידרש ברישום לצרכי מע"מ בישראל, בדיווח ובתשלום המע"מ כבר "מהשקל הראשון", ולא יוכל להירשם כ"עוסק פטור", גם באותם המקרים בהם מחזור עסקאותיו יאפשר זאת, וזאת בשונה מהדין החל על נותני שירותים אחרים תושבי ישראל.

עוד מוצע בתזכיר החוק לתקן את סעיף 30(א)(7) לחוק המע"מ, ולקבוע כי הטבת המס בשיעור אפס הקבועה בסעיף 30(א)(7) לחוק לא תחול בעסקה של מתן שירות דיגיטאלי בחוץ לארץ, בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי בישראל.

לצד חובת תשלום המס, תזכיר החוק כולל התייחסות לחובת הרישום לצרכי מע"מ בישראל והדיווח לרשות המיסים. בהתאם לתזכיר החוק, כל תושב חוץ, אשר חייב במס בישראל, בגין מתן שירות דיגיטאלי לאדם פרטי תושב ישראל, יהיה חייב להירשם, לדווח ולשלם את המס בשל מכירותיו כאמור.

חובות הרישום והדיווח אינן ברורות עד תום. תזכיר החוק קובע כי יוקם מרשם ייעודי לתושבי חוץ וכי ייקבעו חובות דיווח למרשם, כך שניתן לצפות כי ייקבעו הסדרים מקלים. למרות שבתזכיר החוק לא פורט במלואו המנגנון שיחול לגבי רישום ודיווח של תושבי חוץ, טיוטת הצעות החלטה לממשלה, אשר פורסמה ביום 27 ביולי 2021, מנחה לגבי חלק מן ההקלות המשמעותיות שייתכן וייקבעו בנוגע להליך הרישום, לפיהן תושב חוץ לא יידרש (1) לפתוח חברה בישראל; (2) לפתוח חשבון עסקי בתאגיד בנקאי בישראל; או (3) למנות נציג בישראל (כקבוע בהוראות סעיף 60 לחוק המע"מ).

על אף שתזכיר החוק הוא תולדה של תהליך הנרקם במשך מספר שנים, מדובר עדיין בטיוטה, הצפויה להשתנות במהלך הליך החקיקה. אנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות והחידושים בנושא ונעדכן אתכם באופן שוטף. נדגיש כי מועד תחילתו של החוק המוצע צפוי להיות, לכל המוקדם, ביום 1 בינואר 2022.

אנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש. חובות הרישום והדיווח החדשות מחייבות הערכות מוקדמת של תושבי חוץ המספקים שירותים דיגיטליים לתושבי ישראל, ואנו ממליצים ללקוחותינו לפנות לקבלת ייעוץ אשר יטיב עימם ובמקביל יאפשר להם לציית להוראות הדין החדש, אם וכאשר יחוקק.

האמור לעיל נועד להציג את עיקרי תזכיר החוק ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

בברכה,
הרצוג פוקס ונאמן

 

מאיר לינזן | יו"ר המשרד

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

עפר גרנות | שותף

מחלקת מיסים

granoto@herzoglaw.co.il

טלי עזריאל | שותפה

מחלקת מיסים

azrielt@herzoglaw.co.il

איריס וינברגר | שותפה

מחלקת מיסים

weinbergeri@herzoglaw.co.il

אלדד חמם | שותף

מחלקת מיסים

chamame@herzoglaw.co.il

אמיר קופר | שותף

מחלקת מיסים

cooperam@herzoglaw.co.il

מור גולדשמידט | עו"ד

מחלקת מיסים

goldschmidtm@herzoglaw.co.il

 

 

 

חפשו לפי +