מרכז מדיה

העברת מידע אישי מישראל לארצות הברית

30 ספטמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 29.9.2020 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") גילוי דעת בכל הנוגע להעברת מידע אישי מישראל אל ארה"ב נוכח ביטול הסדר ה-Privacy Shield להעברת מידע אישי מאירופה לארה"ב.

בפסק הדין מיום 16.7.2020 בעניין Schrems 2 ("פסק הדין") אשר דן בשניים מהחריגים העיקריים בסעיף 46 לרגולציית האיחוד האירופאית (ה-"GDPR"), האוסר על העברת מידע אישי של אירופאים מחוץ לגבולות האיחוד, ביטל בית הדין לצדק של האיחוד האירופי, הלכה למעשה, את הסדר ה-Privacy Shield, מנגנון מיוחד אשר אפשר העברת מידע אישי ממדינות האיחוד האירופי אל ארגונים בארצות הברית אשר התחייבו לעמוד בדרישותיו, זאת משום שלשיטת בית הדין, הסדר זה אינו עומד ברף ההגנה על מידע אישי הנדרש בדין האירופי, ובמיוחד בהוראות ה-GDPR והאמנה האירופית לזכויות אדם.

טרם פסק הדין, עמדתה של הרשות הייתה (בדומה לעמדתה טרם ביטול הסדר ה-Safe Harbor ב-2015 (שקדם להסדר ה-Privacy Shield) שנקבע בעניין Schrems 1) כי ארגונים בארה"ב המחויבים לעקרונות הסדר ה-Privacy Shield, מספקים רמת הגנה נאותה למידע אישי ולכן העברת מידע אישי ממאגר מידע בישראל אל אותם ארגונים התאפשרה על בסיס החריג הקבוע בתקנה 2(8)(2) לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א – 2001 ("התקנות"), הקובע כי ניתן להעביר מידע אישי ממאגר מידע בישראל אל מאגר מידע במדינה המקבלת מידע ממדינות החברות בקהילה האירופית, לפי אותם תנאי קבלה.

כעת, עם ביטולו של הסדר ה-Privacy Shield בידי בית הדין האירופי, שבה הרשות ומבהירה כי לא ניתן עוד להסתמך על החריג הקבוע בתקנה 2(8)(2) כבסיס להעברת מידע אישי ממאגר מידע בישראל לארגונים בארה"ב, אף אם אלו מחויבים לעקרונות שבהסדר ה-Privacy Shield. לפיכך, מומלץ לחברות ישראליות ליישם בשלב זה את החלופות האחרות העומדות לרשותן בהתאם לתקנות לשם העברת מידע לארה"ב, ככל ואלו רלוונטיות.

במסגרת הודעתה ציינה עוד הרשות כי היא בוחנת רפורמה בתקנות שתענה לצורכי המשק הישראלי, בשים לב גם לרגולציה המובילה בעולם בנושא.

לפסק הדין בעניין Schrems 2 >> לחצו כאן

לקריאת גילוי הדעת בנוסחו המלא >> לחצו כאן

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​.

בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +