מרכז מדיה

הנפקה ראשונה מסוגה של אג"ח מסוג CLN עבור בנק לאומי

10 אוגוסט 2023

נרגשים לברך את בנק לאומי לישראל על השלמת הנפקה ראשונית מסוגה בישראל, בה הונפקו אגרות חוב מסוג (CLN (Credit-Linked Notes לגופים מוסדיים בבורסה בתל אביב בהיקף של 500 מיליון ש״ח!.
בהנפקת אגרות החוב צמודות האשראי נרשם למסחר מכשיר פיננסי חדשני מהמורכבים שהונפקו בשוק ההון הישראלי, אשר נועד להפחית את סיכון האשראי אליו חשוף הבנק בתחום הנדל״ן.
את ההנפקה הייחודית הזו, אשר זכתה לביקושי יתר העולים על 800 מיליון ש״ח, הובילו בתהליך של למעלה משנה ובשיתוף פעולה בין מחלקת חברות וניירות ערך ומחלקת בנקאות, השותפים ניר דאש, נטלי ג׳ייקובס ורעות אלקלעי, יחד עם עורך הדין אורי אורן והמתמחה יובל שטרית.
חפשו לפי +