הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הנחיה חדשה ביצוא מוחזר

מרכז מדיה

הנחיה חדשה ביצוא מוחזר

16 פברואר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

רשות המיסים פרסמה הנחיה חדשה לעניין הגשת הצהרת יבוא תוך שימוש בפרט 810 (יצוא מוחזר).

ההנחיה החדשה מהווה הקשחה של ההוראות לעניין היבוא בפרט 810 והיא עתידה להיכנס לתוקף ביום 12.4.2021.

השימוש בפרט 810 אפשרי ביחס לטובין אשר יוצאו ממדינת ישראל, המוחזרים אליה במסגרת תקופה של עד 5 שנים לאחר הייצוא (או יותר באישור המכס), כאשר המכס בגינם שולם או שלא היו חבים מכס.

על הטובין המסווגים בפרט 810 להיות אותם הטובין אשר יוצאו מישראל, והם יהיו פטורים ממכס, ממס קניה וממע"מ, אם לא בוצעה לגביהם כל פעולה בחו"ל ובהתקיים תנאים מסוימים נוספים כמפורט בתעריף המכס ובנהלים.

משמעות הביטוי "אותם הטובין" היא שסיווג הטובין על פי מינוח HS של בריסל, הוא אותו סיווג בשעת ייצואם ובשעת החזרתם לישראל (ברמה של 4 ספרות) או שהטובין המוחזרים מהווים חלק מהטובין שיוצאו.

ככל שבוצעה בחו"ל פעולה לשיפור הטובין, יחולו מיסי יבוא רק על שווי אותה פעולה.

בהתאם להנחיה החדשה, החל מיום 12.4.2021 תחול חובת הזנת מס' הצהרת יצוא במועד הגשת הצהרת יבוא בה מסווגים הטובין בפרט 810 (יצוא מוחזר). ההנחיה מפרטת מס' מקרים חריגים בהם לא תחול החובה הנ"ל, כדוגמת יבוא אישי, תהליך יהלומים, ובהצהרות יבוא שערך הטובין בהן אינו עולה על 200 דולר ארה"ב.

הוראה זו למעשה שוללת את ההקלה שניתנה לחברות בעבר לעניין זה, ודורשת ביצוע היערכות מקדימה מול סוכן המכס, והכנה לקראת ביצוע מעקב על הצהרות היצוא והצהרות היבוא לצורך עמידה בהנחיה החדשה.

כל חברה צריכה לוודא כי קיימת לה היכולת לעמוד בהנחיה החדשה, ולשם כך נדרשת, בין היתר, לוודא כי יש בידה את האפשרות לעקוב אחר מסלול הפריטים המיוצאים ומיובאים חזרה ארצה, תוך כדי התהליך, ולא רק לצורך בקורת לאחר היבוא.

יוער כי ההנחיה החדשה עלולה להכביד מאוד, ויישומה קשה עד בלתי אפשרי במקרה בו מוחזרים חלקים תקולים מחו"ל של מכונות שיוצאו מישראל, וכן, במקרה שבו מיובאים יחדיו מספר גדול של פריטים המוחזרים ממרכז לוגיסטי בחו"ל גם אם יוצאו בנפרד.

להנחיה החדשה >> לחצו כאן

המלצתנו היא לפנות אלינו ככל וצפויה להיווצר בעיה משמעותית שיכולה להשליך על פעילות החברה, על מנת שנוכל לפנות להנהלת המכס בעניין זה.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש.

בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | שותף מנהל

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 

 

איריס וינברגר | שותפה

מחלקת מיסים

weinbergeri@herzoglaw.co.il

 

 

ריקי רז אזולאי | עו"ד

מחלקת מיסים

razazulayr@herzoglaw.co.il

 

 

חפשו לפי +