הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

המלצות הרשות להגנת הפרטיות בנושא חשיפת מידע רפואי בקבלה לעבודה

מרכז מדיה

המלצות הרשות להגנת הפרטיות בנושא חשיפת מידע רפואי בקבלה לעבודה

27 נובמבר 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 20 בנובמבר, 2022 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") מסמך להערות הציבור הכולל דגשים והמלצות להגנה על פרטיות מועמדים לעבודה בנוגע לחשיפת מידע רפואי אודותיהם במסגרת  הליך מיון וקבלה לעבודה ("המסמך"). על פי עמדת הרשות, בשל העובדה שהמועמדים מצויים במצב של תלות ופערי כוחות אל מול המעסיק, הסכמתם למסירת המידע עלולה לא להינתן מרצון חופשי אמיתי. לכן, מעסיקים המבקשים מידע רפואי לשם בדיקת התאמת מועמדים למשרה, נדרשים להיות מודעים לכללים ולהמלצות הרלבנטיים לפעילותם, על מנת למזער ככל האפשר את הפגיעה בפרטיות. המסמך קובע את ההמלצות העיקריות הבאות:

  • הסכמה לחשיפת מידע רפואי – מומלץ כי מעסיקים יבקשו את קבלת המידע הרפואי, ככל הניתן, רק לאחר קבלת המועמד לעבודה. כמו כן, בעת קבלת הסכמתו של המועמד, יש להציג לו הסבר מפורט בדבר הצורך הענייני בקבלת המידע הרפואי והרלוונטיות לדרישות המשרה הקונקרטית.
  • רלוונטיות – על מעסיקים להימנע מאיסוף מידע רפואי רחב שאינו תואם באופן מלא את מטרת איסופו ובהתאם להימנע מלהחתים מועמדים על טפסי ויתור סודיות, שאלוני או הצהרות בריאות גורפים וכלליים. במקרים בהם יש רלוונטיות לאיסוף מידע רפואי נרחב, יש להבהיר זאת למועמדים בטרם הסכמתם להעברת המידע.
  • מטרות השימוש במידע – על מעסיקים להשתמש במידע הרפואי אך ורק למטרות בדיקת ההתאמה של עובד למשרה אליה מתמודד. שימוש אחר במידע עלול לעלות לכדי הפרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). ככל שמעסיק מבקש להחזיק ולהשתמש במידע עבור מטרות חוקיות ולגיטימיות אחרות, יש לקבל את הסכמת המועמדים הספציפית לשימוש הנוסף במידע.
  • צמצום מידע עודף על מעסיקים לבחון אחת לשנה את רלוונטיות שמירת המידע הרפואי. ככל שהמידע אינו דרוש עוד, אין הצדקה להחזיקו.
  • זכויות לעיון במידע ולתיקונו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות עומדת למועמדים ולעובדים הזכות לעיין במידע אודותיהם שנאסף במסגרת הליכי המיון ונשמר במאגרי מידע, וכן הזכות לתקנו ככל שמדובר, לדעתם, במידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן.

פעולות אפשריות לצמצום פגיעה בפרטיות – העברת מידע מגורם מטפל לרופא תעסוקתי ולא למעסיק, והרופא התעסוקתי יעביר למעסיק רק חוות דעת בדבר כשרות המועמד לעבודה. לחלופין מעסיק יכול לבקש ממועמדים שנמצאו מתאימים להמציא סיכום מידע רפואי וטופס בדיקה והצהרה על מצבם הרפואי.

לקריאת המסמך בנוסחו המלא >> לחצו כאן

ניתן להעביר התייחסויות למסמך עד לתאריך ה-20.12.22.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +