מרכז מדיה

הישג משפטי עבור לקוחותינו מובילאיי

15 יולי 2021

הישג משפטי למשרדנו בייצוג מובילאיי, בעתירה שעסקה בהקמת מרכז הפיתוח העולמי שלה בירושלים. בית המשפט המחוזי בירושלים אימץ את עמדת משרדנו, ודחה עתירה כנגד היתר בניה שניתן לפרויקט הקמת מרכז הפיתוח העולמי. בית המשפט קיבל את עמדתנו כי לעותרת נגד היתר הבנייה לא הייתה זכות עמידה בנושא וכי אין כל פגם בהיתר הבניה שניתן לפרויקט חשוב זה, הנמצא בעיצומה של הבנייה.

את מובילאיי ייצגו שותפנו שרון פטל ועו"ד בן המאירי ממחלקת תכנון ובניה ומיסוי מוניציפאלי.

חפשו לפי +