הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הודעה על מינוי ועדת השקעות מפוקחות וועדת פלטפורמות מסחר וסליקה בעולמות הנכסים הדיגיטאליים

מרכז מדיה

הודעה על מינוי ועדת השקעות מפוקחות וועדת פלטפורמות מסחר וסליקה בעולמות הנכסים הדיגיטאליים

21 יוני 2021

לקוחות וידידים יקרים,

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, מינתה שתי ועדות שיעסקו בהשקעות מפוקחות ובפלטפורמות מסחר וסליקה בעולמות הנכסים הדיגיטאליים.

ועדת נכסים דיגיטאליים, בראשה יעמוד הכלכלן הראשי של הרשות, אילן גילדין, תלמד ותאפיין מוצרי השקעה מסוג זה, תבצע סקירה השוואתית של הדין המתעדכן במדינות מפותחות ותמליץ על מתווה מדיניות רגולטורית ביחס אליהן, תוך חתירה לאיזון בין הגנה על משקיעים מהציבור לבין עידוד גיוון מוצרי השקעה וחדשנות. הוועדה מונתה בהמשך ישיר לפעילות הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות דיגיטאליים (ICO) לציבור שהמלצותיה פורסמו באתר רשות ניירות ערך. 

ועדת פלטפורמות מסחר וסליקה בעולמות הנכסים הדיגיטאליים, בראשה יעמוד מנהל יחידת זירות סוחר, אסף ארז, תעסוק בקידום שירותי רישום וסליקת ניירות ערך בשווקים דיגיטאליים בישראל. במסגרת עבודתה, תמפה הוועדה מודלים אפשריים לעיצוב מערכות סליקה מבוססות DLT. בכלל זה תבחן הוועדה את היתרונות הטמונים בשימוש בשקל דיגיטאלי (CBDC) לצורך העברה בטוחה ומהירה של תשלום כסף כנגד ניירך ערך וההיפך (DvP). הוועדה תנתח את האתגרים שמודלים אלה מציבים ביחס לדין הקיים ולעקרונות הסליקה ותבחן הצעות אופרטיביות להתמודדות עמם.

הנחת התשתית הרגולטורית כאמור תאפשר הקמה של פלטפורמות מסחר וסליקה חדשות אשר עשויות ליצור הזדמנות לשילוב של חברות פינטק ישראליות בעולם השירותים והתיווך הפיננסי. שילוב של חברות אלו יביא בשורה לשוק ההון הישראלי, הן בהיבט עלויות השירותים הפיננסים והן בהיבטי מאפייני שירותים אלו.

פרסום זה מצטרף למספר יוזמות נוספות של רשות ניירות ערך בתחומים אלה, ובכלל זה:

להודעה המלאה המפורסמת  באתר רשות ניירות ערך >> לחצו כאן

במשרדנו צוות ייעודי המלווה, בין היתר, פלטפורמות מסחר, ברוקרים, יועצי השקעות פלטפורמות פינטק ובעלי רישיון, בהליכים מול רשות ניירות ערך ורגולטורים אחרים.

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי המלצותיה של רשות ניירות ערך ואיננו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +