Renowned for a Reason

יחסי עבודה ואחריות חברתיות – למה זה צריך לעניין אותך?

לקוחות ועמיתים יקרים, תחום האחריות הסביבתית, החברתית והתאגידית (ESG) תפס בשנים האחרונות תאוצה בארץ ובעולם, הן בקרב החברות הציבוריות והן בקרב המשקיעים הבוחנים כיום במסגרת

המשך קריאה

המשך הלחימה ומקומות העבודה: הגנה לבנות ובני זוג של משרתי מילואים

לקוחות וידידים יקרים, נוכח המשך מצב הלחימה, אנו מעדכנים אתכם בנוגע לתיקון חקיקה חדש, המעניק הגנות לבנות ובני זוג של משרתי מילואים. כידוע, בהתאם לחוק

המשך קריאה
חפשו לפי +