מרכז מדיה

פס"ד תקדימי בהרכב מורחב: אישור תוכנית מתאר לקרקע מזוהמת

9 יוני 2021

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מבקשים לעדכן אתכם על פסק דין תקדימי וחשוב שהתקבל לאחרונה בהרכב מורחב בבית המשפט העליון, שעסק בשאלת קידום תוכנית מתאר בשטח קרקע מזוהם.

לדיון הנוסף בפסק הדין >>לחצו כאן

השאלה נדונה במסגרת דיון נוסף באישור "תכנית אפולוניה" (תמ"ל 1004/א) להקמת כ-3,000 יחידות דיור בהרצליה. כמחצית משטח התכנית מצוי באזור בו פעל עד לשנת 1995 מפעל תע"ש "נוף ים" אשר נקבע כי כתוצאה מפעילותו נגרם זיהום בקרקע וכן קיים חשש ממשי לזיהום מי התהום.

במסגרת התכנית אשר נדונה בוותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור) נקבע, בין היתר, כי תנאי למתן היתר בנייה או חפירה יהיה אישור סקר סיכונים סביבתי ע"י המשרד להגנת הסביבה. אם הסקר יקבע כי נדרש לטפל בזיהום בקרקע, יידרש להיתר הבנייה גם אישור פרטני של המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם רשות המים לכך שאין בזיהום סכנה לשימוש המוצע בהיתר.

נגד אישור התוכנית הוגשו מספר עתירות מנהליות בהן נטען, בין היתר, כי אין זה סביר להפקיד את התוכנית טרם יוכן סקר סביבתי מלא ואין זה סביר לדחות את ביצוע הסקר לשלב היתר בנייה, קרי לאחר אישורה למעשה של התוכנית.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירות וקבע כי יש להחזיר את התוכנית לדיון בשאלה האם אכן יש להפקיד את התכנית רק לאחר שיתקבל הסקר המלא.

בערעור שהוגש לבית המשפט העליון ע"י המדינה נקבע כי יש לבטל את החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים מכיוון שביצוע הסקר צפוי להשפיע אך ורק על שלב ביצוע התכנית ולא על השלב התכנוני, ולכן אין צורך בהכנתו טרם הפקדת ואישור התכנית.

קביעה זו נבחנה עתה במסגרת הדיון הנוסף שנידון בהרכב מורחב של שבעה שופטים, אשר נסוב כאמור על השאלה האם ניתן להפקיד ולאשר תכנית בנייה המתייחסת למתחם מזוהם בטרם בוצע סקר סביבתי לשטח.

בית המשפט העליון השיב על שאלה זו בשלילה כשהוא קובע קביעות עקרוניות בדבר השקיפות וההליך המנהלי התקין הנדרשים בהליכי תכנון ובנייה בכלל, ובהיבטים סביבתיים בפרט. 

בית המשפט קבע כי בהינתן הזיהומים החמורים שקיימים במתחם, ובהינתן כי אין מניעה לערוך את הסקר הנדרש, ההחלטה להפקיד ולאשר את התוכנית בהיעדר נתונים קונקרטיים על הזיהום, מיקומו וחלופות הטיפול בו – אינה יכולה לעמוד. בית המשפט קבע כי המידע שהוצג לוותמ"ל בדבר הזיהום היה חלקי ביותר, ולא נבחן כלל כיצד השיקום הצפוי של הזיהום עשוי להשפיע על מימוש התוכנית והאם הוא לא ידרוש את שינויה. נקבע, כי הסקר הסביבתי עשוי להשפיע על סוגיות מכריעות ובהן קביעת סדר העדיפות לטיפול בזיהום, בחירת חלופות הטיפול והקמת מתקנים לטיפול במתחם, שאינן יכולות לידון רק בשלב היתר הבנייה אלא יש להכריע בהן כבר בשלב אישור התוכנית.
כן נקבע כי החלטת הוותמ"ל פוגעת בשיתוף הציבור, העומד הלב ההליך התכנוני, שכן הציבור לא יכל כלל להבין את משמעות מימוש התוכנית (לדוגמא – האם ייתכן פינוי של קרקע מזוהמת מהמתחם בסמוך לבנייני מגורים ההולכים ונבנים) וכך נפגעה זכותו להשתתף ולהשפיע על עיצוב התוכנית.

כאמור, מדובר בפסק דין תקדימי וחשוב, שכולל קביעות עקרוניות לסוגיות הנוגעות לאיכות הסביבה, תכנון ובנייה ושיתוף הציבור

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים 
הרצוג פוקס נאמן.

 

האמור לעיל נועד להציג את עיקרי המסמכים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

חפשו לפי +