הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תעודות התחייבות מובנות – הסטרקצ'רים חוזרים!

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תעודות התחייבות מובנות – הסטרקצ'רים חוזרים!

5 נובמבר 2018

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור, טיוטת הצעת תקנות ניירות ערך בדבר תעודות התחייבות מובנות (סטרקצ'רים).

מזה כעשר שנים, מאז המשבר הפיננסי הגלובלי, לא הונפקו בישראל תעודות התחייבות מובנות. כעת, הרשות מציעה להתקין סט תקנות חדש שיאפשר הנפקה של תעודות מסוג זה – העוקבות אחר מטבעות, מדדי ניירות ערך או סחורות. 

על פי המוצע, ניתן יהיה להנפיק לציבור אך ורק תעודות התחייבות סטטיות, שאינן מאפשרות ניהול נכסים וקבלת החלטות השקעה בשיקול דעת המנפיק. תשומת ליבכם כי תחילה תתאפשר רק הנפקה של תעודות התחייבות מובנות המבטיחות סיכון נמוך יחסית למשקיעים, מבטיחות החזר מלא של קרן ההשקעה, ואשר תאפשרנה למשקיעים לתמחר את התעודה בכל יום מסחר.

כמו כן נקבעו בתקנות המוצעות מגבלות לעניין אופן ניהול הפיקדונות, הנכסים המגבים ואורך חיי המוצר.

לאור השלכות הרוחב של התקנות המוצעות על מכשירים פיננסיים ופעילותם של מנפיקים ונותני שירותים בתחום זה, אנו עושים מאמצים לריכוז ההערות מהגופים הרלוונטיים בכלל ומלקוחותינו בפרט ומקיימים דיאלוג עם רשות ניירות ערך בעניין. 

אנחנו מזמינים את לקוחותינו לשוחח עמנו על עיקרי התיקון ולקבל הבהרות לגבי השלכות התיקון על פעילותם. הערות לטיוטת התקנות המוצעות ניתן להעביר אלינו עד ליום 10 בנובמבר 2018.

לטיוטת הצעת התקנות לחצו כאן: התקנות המוצעות

חפשו לפי +