מרכז מדיה

שינוי אקלים על שולחן הדירקטוריון | אסטרטגיה עסקית, פיננסים, ניהול סיכונים

9 מאי 2022

9.5 יום ב', 10:00-13:30 מגדל הרצוג יצחק שדה 6 תל אביב

שינוי אקלים הפך בתוך שנים בודדות מנושא סביבתי-אתי לסוגיה בוערת המזוהה כגורם סיכון מהותי על ידי תאגידים ריאליים ופיננסיים כאחד. קשת הסיכונים שבה מדובר רחבה וכוללת סיכונים פיזיים, כלכליים, משפטיים וסיכוי מעבר לכלכה דלת-פחמן. רגולטורים פיננסים בעולם לא נשארים גם הם אדישים ומציבים דרישות גילוי נרחבו וקריטריונים למימון ולהשקעה בהתאם לרמת הסיכון האקלימית של התאגיד. לצד כל אלה הולכים ומעתצמים שווקי המימון הירוק והסחר בפחמן וכך גם גדלה ההזדמנות להשקעה באפיקי חדשנות אקלימית.

כל אלה מונחים כיום על שולחנו של הדירקטוריון, כשבפניו ניצבת המשימה לעצב את אסטרטגיית האקלים התאגידית, על סיכוניה ומגוון ההזדמנויות הטמון בה.

  • הצטפרו אלינו לדיון מעמיק בנושאים אלה ואחרים:
  • חובות רגולטוריות לגילוי וניהול סיכוני אקלים בתאגיד
  • שיקולים פיננסים והיערכות לתנאי מימון
  • חשיפה משפטית
  • ניהול סיכוני אקלים בשרשרת האספקה
  • הזדמנויות חדשות בשווקי המימון וסחר הפחמן הגלובלי
  • תפקידי הדירקטוריון בעיצוב אסטרטגיה אקלימית בתאגיד

 

להרשמה >> לחצו כאן

לאג'נדה המלאה >> לחצו כאן

* הכנס ייערך לפי הנחיות משרד הבריאות

חפשו לפי +