הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פרסום הנחיות רשות איסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי

מרכז מדיה

פרסום הנחיות רשות איסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי

28 אוקטובר 2021

לקוחות ועמיתים נכבדים,

ביום 20 באוקטובר 2021, פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ("רשל"ה") לדיווח של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי ("הנחיות הדיווח החדשות").

הנחיות אלה פורסמו כצעד משלים לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018, אשר יכנס לתוקפו (ככלל) ביום 14 בנובמבר 2021 ("הצו החדש").

כידוע, במסגרת הצו החדש הוטלו על נותני שירות בנכס פיננסי, ובכלל זה על גופים העוסקים בפעילות במטבעות וירטואלים, חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן עודכנו כמה מהוראות הצו החלות כיום על נותני שירותי אשראי. הצו החדש כולל, בין היתר, הוראות שעניינן חובות דיווח לרשל"ה על פעולות מסוימות בסכומים מסוימים כקבוע בצו ("פעולות רגילות") וכן על פעולות הנחזות בידי נותני השירות הפיננסי בלתי רגילות, כאשר הנחיות הדיווח החדשות מתוות את מתכונת הדיווח.

בהתאם להנחיות, הדיווחים לרשל"ה על פעולות רגילות ובלתי רגילות יתבצעו באמצעות אתר דיווח מקוון מאובטח של רשל"ה – מערכת אודם. שימת הלב כי השימוש במערכת מצריך הסדרת התחברות ורישום מראש.

למידע נוסף ולנוהל ההתחברות לאתר הדיווח המקוון >>  לחצו כאן.​​

דיווח על פעולה רגילה יועבר לרשל"ה לא יאוחר מיום ה-7 לחודש העוקב לחודש אליו נוגע הדיווח.

דיווח על פעולה בלתי רגילה (לרבות ניסיון לביצוע פעולה כאמור) יועבר לרשל"ה סמוך, ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשיית הפעולה או רישומה לפי העניין.

הנחיות הדיווח החדשות תיכנסנה לתוקף ביום 31.12.2021, למעט לגבי נותני שירות פיננסי אשר הודיעו לרשות שוק ההון (למפקח על נותני שירותים פיננסיים), שהם מחילים על עצמם את הוראות הצו החדש במועד מוקדם יותר.

לפרסום רשל"ה בנושא ולקובץ ההנחיות >> לחצו כאן

שימת הלב כי רשל"ה פרסמה באתר הרשות אף קובץ עזר להמחשת הדיווח הרגיל עפ"י הנחיות הדיווח החדשות, טופס לדיווח על פעולה בלתי רגילה בהתאם להנחיות האמורות ולאחרונה פורסם אף מסמך דגשים למניעת כישלון בתהליך קליטת קבצים הקשורים לדיווח. לפרסומים אלה ראו הקישור הבא לעמוד הרלוונטי באתר רשל"ה >> לחצו כאן.

נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה בנושא,

איילת רגבים כהנוב | שותפה

regavima@herzoglaw.co.il

 

עירית רוט | שותפה

rothi@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן רביב | שותפה

dorfmann@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +